۱-۳-۴-۲  تشخیص پارامترهای باتری: 47
۲-۳-۴-۲ تخمین وضعیت باتری: 47
۳-۳-۴-۲ تشخیص بر روی برد ( DBD  ): 48
۴-۳-۴-۲ کنترل ایمنی باتری و آلارم: 48
۵-۳-۴-۲ کنترل شارژ: 49
۶-۳-۴-۲ تعادل باتری: 49
۷-۳-۴-۲ مدیریت دما: 49
۸-۳-۴-۲ شبکه: 49
۹-۳-۴-۲ ذخیره سازی اطلاعات : 50
۴-۴-۲ معرفی سیستم مدیریت باتری پیشنهادی : 51
۱-۴-۴-۲ بلوک تشخیص خطای زمین : 51
۲-۴-۴-۲ بلوک مدیریت دما : 51
۳-۴-۴-۲ بلوک اندازه گیری : 51
۴-۴-۴-۲ بلوک الگوریتم باتری: 52
۵-۴-۴-۲ بلوک تخمین قابلیت: 54
۶-۴-۴-۲ بلوک متعادل کننده سلول : 55
3-1 مقدمه. 57
3-2 خواص شیمیایی باطری: 58
3-2-1 باطری های یون لیتیوم: 58
3-2-1-1 اکسید کوبالت لیتیوم : 58
3-2-1-2 فسفات آهن لیتیوم : 59
3-2-1-3 اسپینل منگنز لیتیوم : 60
3-2-1-4 منگنز کوبالت – نیکل لیتیوم : 61
3-2-1-5  تیتانات لیتیوم : 61
3-2-2  کادیوم نیکل: 62
3-2-3  هیبرید فلز نیکل : 62
3-2-4 اسید سرب.. 63
3-3  جدول مقایسه: 64
3-4  مقایسات باطری های آینده: 65
3-4-1  هوای لیتیوم: 65
3-4-2  یون لیتیوم مبتنی بر سیلیکون : 65
3-4-3  باطری های جریان: 66
3-5  محاسبه عمر باطری: 66
3-6  انتشار چرخه حیات: 69
3-7  تعیین مشخصات ذاتی باطری: 70
3-8  تعیین دوره عملکرد: 70
3-9  خواص فیزیکی : 71
3-10  مقاومت داخلی باطری و میزان تغییرات آن با دما: 72
3-11  کاهش چرخه حیات با دما : 77
3-12   معرفی موتور جستجوگر PSO.. 78
3-12-1  الگوریتم PSO.. 78
3-13   مراحل اجرای الگوریتم PSO و فرمول بندی آن.. 80
4-1  مقدمه. 83
4-2  اطلاعات پس زمینه: 85
4-3  فضای طراحی: 87
4-4  هزینه باطری: 88
4-5 دامنه تمام الکتریک: 89
4-6  سرعت و شتاب حداکثری.. 91
4-7 طول عمر باطری: 94
4-8 انتشارCo2 در طول عمر: 96
4-9  تابع هدف: 97
4-10  نتایج نمونه: 99
4-11  اتومبیل فشرده: 99
4-12  کامیون های برقی: 103
4-13   اتومبیل ورزشی: 106
4-14   نتیجه گیری: 110
منابع.. 112

فهرست جدولها
عنوان                                                                                                                                      شماره صفحه
جدول (1-1) : سود خالص سالیانه مالک خودرو از V2G برای انواع خودرو و بازار در کالیفرنیا 9
جدول( ۱-2) : پیش فرض PHEV و اهداف باتری ( توسعه بلند مدت ) 23
جدول (1-3) قیمت فعلی از باتری های لیتیوم یون.. 24
جدول (1-4) : عملکرد باتری معمولی برای کوتاه مدت ( ماشین متوسط ) . 26
جدول (2-1):مدارات ظرفیت… 30
جدول (2-2):مدارات ظرفیت -ولتاژ. 36
جدول (3-1) : مقایسه انواع باطری ها برای PHEV ها 64
جدول (3-2):پتانسیل گرم شدن جهانی از تولید باطری ها 69
جدول (3-3): مقایسه جرم باطری های مختلف… 72
جدول (3-4): مقاومت داخلی در دماهای بالا و پایین.. 74
جدول (4-1): محدوده های به کار گرفته شده برای بهینه سازی.. 86
جدول(4-2): قیمت به ازای هر سلول بدون در نظر گرفتن ظرفیت… 89
جدول (4-3): پارامتر های بهینه سازی به کار گرفته شده برای بهینه سازی اتومبیل فشرده. 100
جدول (4-4) پارامترهای استفاده شده برای بهینه سازی.. 101
جدول (4-5)مقدار وزن، حجم، حساسیت و مقدار مرجع برای مقادیر استفاده شده در بهینه سازی.. 101
جدول (4-6): اندازه پنجره SOC برای وضعیت شیمیایی باطری.. 102
جدول (4-7): عملکرد پیش بینی شده یک اتومبیل فشرده الکتریکی بهینه. 103
جدول (4-8): انتشار گاز گلخانه ای توسط منبع برای اتومبیل های فشرده الکتریکی بهینه. 103
جدول (4-9): مشخصه ها و وسایل نقلیه به کار گرفته شده برایبهینه سازی کامیون.. 104
جدول  (4-10) پارامترهای بهینه به کارگرفته شده برای بهینه سازی کامیون.. 105
جدول (4-11): باطری های بهینه و تناسب بهینه سازی کامیون.. 106
جدول (4-12): عملکرد پیش بینی شده کامیون های الکتریکی بهینه. 106
جدول (4-13): مشخصه های وسیله نقلیه و محدودیت های آن که برای بهینه سازی اتومبیل ورزشی… 107
جدول (4-14)  پارامترهای بهینه سازی به کارگرفته شده برای بهینه سازی اتومبیل های ورزشی… 109
جدول (4-15):  باطری های بهینه و تناسب حاصل از بهینه سازی اتومبیل های ورزشی… 109
 
 
 
فهرست شکلها
عنوان                                                                                                                                      شماره صفحه
شکل(1-1):ساختار نهادی اجرایی پیشنهادی.. 17
شکل (1-2) : تکاملی از چگالی انرژی ( لیتر / وات ساعت ) باتری های لیتیوم یون، در مقایسه با فن آوری NICD و NiMH   21
شکل (1-3) تکامل قیمت بسته باطری لیتیوم یون برای PHV40 از 2010 تا 2020. 25
شکل(2-1):بلوک سامانه مدیریت باطری.. 30
شکل(2-2):بلوک دیاگرام BMS 37
شکل(2-3):سیستم مدیریت باطری.. 40
شکل (2-4)  بلوک مدیریت دما 45
شکل (3-1) : طرح هایی از ولتاژ در تخلیه 2C در دماهای بالا و پایین.. 73
شکل (2-3): طرح ولتاژ- جریان برای نمونه باطری Li-NCN در طول چرخه وظیفه دمای اتاق.. 75
شکل (3-3):طرح ولتاژ- جریان برای باطری اسید سرب سلول مارپیچی در طول چرخه وظیفه دمای پایین.. 75

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *