اوپه­نیشدها 22

شوتاشوتره اوپه­نیشد. 24

فصل سوم. 38

تاثیر کرمه درجیوه 38

مقدمه. 39

کرمه. 39

تأثیرکرمه درجیوه وشریره وآتمن.. 41

بررسی ابعاد انسان و نحوه ‌ی رابطه­ آنها با یکدیگر. 52

مقدمه. 53

ابعاد انسان. 53

جیوه یا نفس فردی.. 54

پوسته‌های جیوآتمن.. 56

شریره یا بدن مادی.. 59

آتمن آگاهی خالص…. 63

فصل پنجم. 72

نحوه‌ی ارتباط ابعاد سه‌گانه انسان با برهمن‌ ، سمساره وتپسه. 72

مقدمه. 73

ارتباط ابعاد  سه­گانه­ی انسان با برهمن.. 73

نحوه‌ی پدید آمدن آتمن.. 75

ارتباط ابعاد سه­گانه­ی انسان با سمساره و نقش آن در سرنوشت آن. 79

رابطه­ ابعاد سه­گانه­ی انسان با تپسه. 83

فصل ششم. 89

نتیجه. 89

کتابنامه. 95

 

چکیده

آموزه­های آیین هندو در متون کهن آن به روشنی  بیان شده­است. اوپه­نیشد­ها از جمله کهن­ترین متون این دین محسوب می­شوند که براساس مبانی عرفانی و فلسفی پایه‌گذاری شده ­اند. لذا  بررسی دو اصل مهم این آیین یعنی جیوه و آتمن  در این متون از آن جهت است که  با دقت در این مبانی، سروده‌های وحدت وجودی و معرفت شناسی و نجات و درک و دریافت حقیقت یگانه، مشاهده می شود. انسان، این عالم صغیر و تجلی برهمن در زمین متشکل از دو بعد جسمانی و روحانی است.  آتمن روحی که در همه چیز جاری است همان خود حقیقی است که به برهمن، حقیقت عالی و منشأ همه­ی امور خواهد رسید؛ در حالیکه  روح فردی یعنی جیوه به بدن متصل است. در واقع، حقیقت وجودی جیوه و آتمن یکی است، جیوه همانند سایه­ی آتمن است، روح فردی در عین حال که غیر از آتمن نیست، عین آن هم نیست. جیوه به علت تعینات جسمانی باعث تمییز موجودات از یکدیگر می­ شود. در نهایت نیز با معرفت به خود حقیقی،  روح جسم را رها کرده و با برهمن یکی خواهد شد. در پژوهش حاضر  به این امر پرداخته شده است که اعمال انسان سرنوشت او را رقم خواهند زد و باعث بوجود آمدن جسم مادی یا شریره خواه گیاه، حیوان و یا انسان برای او خواهند شد. جیوه بخاطر در برگیری جسم­ها­ی مختلف محدود شده و توسط همان جسم در چرخه گرفتار شده است. جیوه با آتمن تفاوتی ندارد بلکه همان آتمن است که به علت ویژگی‌های جسم و نفس به صورت جیوه درآمده است و زمانی که این محدودیت­ها برداشته شود جیوه عین آتمن خواهد شد.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *