2-2-1-ریخت‌شناسی.. 23
2-2-2-زمین‌ساخت.. 23
2-3- رودخانه‌های منطقه شهرری.. 26
2-4-وضعیت قنات‌های منطقه و آب زیرزمینی.. 28
2-5-وضعیت مخازن پالایشگاه: 31
فصل سوم: مواد و روش تحقیق. 32
مقدمه: 33
3-1-وسایل مورداستفاده در نمونه‌گیری.. 33
3-2-نرم‌افزارهای مورداستفاده 35
3-2-1-سامانه اطلاعات جغرافیایی.. 35
3-2-2-نرم‌افزار DATAMINE.. 35
3-2-3-نرم‌افزار AERMOD.. 35
3-2-4- نرم‌افزار AUTO CAD.. 35
3-2-5- نرم‌افزار TANK.. 35
3-3-تئوری‌های مورداستفاده 36
3-3-1-کریجینگ… 36
3-3-2-معکوس فاصله وزن‌دار. 37
3-3-3-AERMOD.. 38
فصل چهارم:ارزیابی و تحلیل نتایج.. 39
مقدمه. 40
4-1-نمونه گیری و بررسی وضعیت توزیع آلودگی چاه های استحصال. 40
4-2-نمونه گیری ،گاز سنجی و توزیع آن در فضای پالایشگاه 47
4-3-میزان آلودگی هوای پالایشگاه و توزیع آن. 48
4-4-میزان نشت مخازن بر اساس شرایط کمی و کیفی.. 51
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات.. 61
مقدمه. 63
5-1-نتیجه گیری.. 64
5-2-پیشنهادات.. 65
منابع: 66
پیوست.. 68
پیوست الف)لاگ سنگ شناسی و کر گیری های انجام شده: 69
پیوست ب)مشخصات فنی وسایل مورد استفاده: 82
پیوست پ)برداشت های آب: 86
پیوست ت)نمونه گیری هوای منطقه هوا: 90
پیوست ث)داده های هوا شناسی: 93
پیوست ج)مطالعات خواص مواد نفتی ورودی به نرم افزار تانک: 96
پیوست چ)برداشت های عمق کار کرد مخازن: 97
پیوست ح)مشخصات فنی مخازن: 99
پیوست خ)نمونه بردای از میزان گاز در خاک… 102
مقدمه
با توجه به ذات آلوده‌کننده صنعت ،نیاز به شناخت منابع آلودگی،کنترل آن،نحوه توزیع و حرکت آلودگی از مهم‌ترین بحث‌ها در محیط‌زیست می‌باشد.فهم درست از این رویه می‌تواند به برنامه‌ریزی برای کاهش آلودگی در جهت بهبود شرایط زیست‌محیطی و سلامت جامعه کمک کند.
صنعت پالایش نفت ازجمله صنایع آلوده کننده می‌باشد که با توجه به مصرف روزافزون مشتقات نفتی ، گسترش این صنعت و سودآوری زیاد معمولاً محیط‌زیست پیرامون این صنایع از اهمیت کمتری نسبت به گسترش این صنعت در مجامع جهان‌سومی دارا می‌باشد.با انجام پروژه‌های سودآور زیست‌محیطی و احیای نقش محیط‌زیست در سلامت و بیان توضیح صنعت محیط‌زیست می‌تواند مشکلات زیادی را از مجامع رو به رشد صنعتی حل‌وفصل کرد.
روش‌های نوین کاهش آلودگی و بهینه‌سازی صنعتی در جهت کاهش آلودگی و افزایش بهره‌وری همچون گیاه‌پالایی و  نانو می‌تواند، تا حدی از آلودگی‌ها را کاهش داده و البته از تخریب محیط‌زیست نسبت به روش‌های مخرب فیزیکی تأثیر بهتری داشته باشد.
به دست آوردن توزیع مکانی آلودگی می‌تواند کمک بسیار شایانی را درزمینه مدیریت آلودگی و کشف مکانی منابع آلودگی انجام دهد، که امروزه با بهره گرفتن از روش‌های مختلف آماری با کاهش میزان نمونه‌گیری‌های موردنیاز تا هدی در بهینه‌سازی کمک کنند. هدف اصلی این‌گونه مطالعات بیشتر در زمینه رفتارشناسی مکانی آلودگی خلاصه می‌شود ، که به‌تبع آن قدم اول در مدیریت منابع آلوده‌کننده برداشته می‌شود.
1-1-تعریف آلودگی
آلودگی معرفی آلاینده‌ها در محیط‌زیست است که باعث تغییرات نامطلوب است. آلودگی می‌تواند به صورت افزایش بیش از اندازه مواد شیمیایی و انرژی، مانند سروصدا، گرما یا نور با توجه به این موضوع که میزان آن از حد استاندارد عبور کند، آلودگی نامیده می‌شود. اجزای آلودگی، می‌توانند به‌صورت  نشت طبیعی یا مصنوعی مواد خارجی، انرژی‌ها یا آلاینده‌ها ایجاد شوند. آلودگی اغلب به‌صورت نقطه‌ای و حجمی تعریف می‌شود [1].
1-1-1-تاریخچه آلودگی و وضع قوانین محیط زیستی

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *