دانشکده کشاورزی

 

بخش خاکشناسی

 

 پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم خاک

 

تاثیر ماده آلی، پتاسیم و تنش رطوبتی بر کمیت و کیفیت پیاز و برخی خصوصیات فیزیکی خاک

 

 استادان راهنما:

 

دکترمجید فکری

 

دکتر مجید محمودآبادی

 

 استاد مشاور:

 

دکتر ناصر برومند

(پایان نامه مقطع ارشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حفظ منابع آب و خاک گام موثری در جهت توسعه کشاورزی پایدار محسوب می­ شود. در این راستا، با صرفه­جویی و مصرف بهینه آب و استفاده از کودهای آلی می­توان تا حدی به این هدف رسید. بنابراین به منظور بررسی تاثیر ماده آلی، پتاسیم و تنش رطوبتی بر کمیت و کیفیت پیاز و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1389 در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل ماده آلی (بدون ماده آلی، بقایای یونجه به میزان 10 تن بر هکتار و کود مرغی به میزان 10 تن بر هکتار)، تیمار پتاسیم (صفر و 250 کیلو گرم بر هکتار اکسید پتاسیم) و تنش رطوبتی (بدون تنش و با تنش) بودند. نتایج نشان داد که اثر تیمار ماده آلی و تنش بر عملکرد، اجزای عملکرد، عناصر غذایی (روی و منگنز) و پروتئین غده پیاز در سطح یک درصد معنی­دار شده است. همچنین تاثیر معنی­دار ماده آلی در سطح یک درصد بر خصوصیات خاک (فسفر قابل جذب، کربن آلی،SAR ،EC ،pH  و شدت نفوذ) نیز مشاهده گردید. پتاسیم باعث کاهش معنی­دار سرعت نفوذ، افزایش شوری خاک، افزایش عملکرد، افزایش منگنز و مواد جامد محلول غده شد. اثر متقابل ماده آلی و پتاسیم، پتاسیم و تنش و همچنین پتاسیم× تنش× ماده آلی، به ترتیب برصفات متوسط وزن غده، مس و آهن غده معنی دار شد. بر  اساس این نتایج، مصرف کود آلی بخصوص کود مرغی، ضمن بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه، اثرات مفیدی بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک دارد.

واژه­ های کلیدی: پیاز، ماده آلی، کود مرغی، پتاسیم، عملکرد، کربن آلی، خصوصیات خاک.

مقدمه

بر اساس آمار موجود، جمعیت دنیا تا سال 2025 به 8 میلیارد نفر و تا سال 2050 به 9/8 میلیارد نفر خواهد رسید. هر سال حدود 80 میلیون نفر به جمعیت دنیا افزوده می­ شود و 97 درصد افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه رخ می­دهد. بنابراین تا سال 2025 نیاز به تولید غذا دو برابر خواهد شد (کافی و همکاران، 1388). در حالی که هم اکنون بیش از 30 درصد مردم جهان از نظر تهیه مواد غذایی با مشکل روبرو هستند (دانشور، 1387) و امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بیش از سایر کشورها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. زیرا زمین­های حاصلخیز و منابع آب شیرین موجود در سطح جهان و بخصوص ایران محدود می­باشد (کافی و همکاران، 1388).

بشر برای بهره ­برداری بیشتر از اراضی و حفظ حاصلخیزی خاک، به ناچار از کودهای شیمیایی استفاده می­ کند. کودهای شیمیایی به عنوان یک منبع اصلی عناصر غذایی برای گیاهان به شمار می­روند (Naeem و همکاران، 2006). به عنوان مثال، نیتروژن یکی از عناصر ضروری تشکیل دهنده ترکیبات آلی (آمینو اسیدها، پروتئین و اسیدهای نوکلئیک) می­باشد. فسفر نیز عنصر ضروری مورد نیاز برای مکانیزمهای فیزیولوژیکی رشد گیاه شناخته شده است (Aisha و همکاران، 2007) و پتاسیم یک عنصر ضروری است که نقش مهمی در پروسه­های متابولیک از قبیل سنتز پروتئین و تنظیم اسمزی دارد (Abdullahil Baque و همکاران، 2006). اما کاربرد بیش از حد آنها باعث عدم تعادل عناصر غذایی و تخریب خاک می­ شود و روی ترکیب شیمیایی خاک و محصولات گیاهی تاثیرات منفی می­گذارد. از طرفی باعث افزایش اسیدیته خاک و تخریب فیزیکی خاک می­گردد و بنابراین کاهش تولید محصول را به دنبال دارد (Ojeniyi و همکاران، 2007). یکی دیگر از مهمترین عوارض نامطلوب مصرف دراز مدت و بی­رویه این کودها، کاهش باروری خاک به­دنبال از بین رفتن هوموس می­باشد (ملکوتی و همایی، 1373). از طرف دیگر این کودها بسرعت از طریق تبخیر یا شستشو با آب زهکشی از بین می­روند که باعث افزایش آلودگیهای محیطی می­ شود. بنابراین نیاز به تولید محصولات سبزی با کودهای آلی یا طبیعی جهت تولید عملکرد بیشتر و اصلاح کیفیت آنها بسیار ضروری می­باشد (Aisha و همکاران، 2007).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *