پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ جمعیت شناسی

 

تحلیل فضایی آمار تصادفات و سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات(درون و برون شهری) شهرستان های ایران در دوره 1389-1385

 

استاد راهنما

 

دکتر علی گلی

 

شهریور 1392

 

(پایان نامه مقطع ارشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده :

تصادفات ترافیکی در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح جهان مطرح است که همه ساله جان تعداد زیادی از مردم را گرفته و هزینه های اقتصادی بزرگی را به جوامع وارد می کند. حوادث ثرافیکی سالانه باعث مرگ حدود 2/1 میلیون نفر و جراحت بیش از 50 میلیون نفر در سراسر دنیا می شود و نهمین عامل از دست رفتن سال های مفید عمر در جهان است و پیش بینی می شود که تا سال 2020 میلادی 66 درصد افزایش یافته و به سومین عامل تبدیل شود. این مطالعه بررسی الگوی فضایی و تحولات فضایی آمار تصادفات و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات در شهرستان های ایران در دوره 1389-1385می باشد. مطالعه حاضر با بهره گرفتن از داده های ترکیبی سالنامه های آماری سال های 1385، 1386، 1387، 1388، 1389 و نتایج عمومی سرشماری 1385 و 1390 با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و تکنیک آمار مکانی و شاخص توزیع فضایی موران انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که در سطح کشور سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات (درون شهری– برون شهری) دارای الگوی فضایی نسبتا خوشه ای می باشد. تعداد جمعیت، تراکم جمعیت، درصد بی سوادی، سرانه راه فرعی، درجه ی توسعه یافتگی شهرستان ها هم بر سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری و هم  برون شهری تاثیر داشته است.  طول راه اصلی و فرعی فقط بر سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری تاثیر داشته است. متغیر سهم جمعیت هر شهرستان از جمعیت کل کشور بیشترین تاثیر را بر سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری و برون شهری داشته است. تصادفات یکی از بزرگترین مشکلات سلامت عمومی در جهان است. این مساله در کشور ایران با روند صعودی تعداد کشته شدگان و افزایش تعداد کاربران راه های کشور و همچنین افزایش تعداد سفرها مهم تر شده است، پیشنهاد می شود جهت کاهش مرگ و میر ناشی ازحوادث ترافیکی و کاهش سرعت رشد تصادفات، مطالعات بعدی بر مبنای علل مؤثر در روند کاهش مرگ و میر طراحی شود.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات    2
1-1-    مقدمه    2
1-2- بیان مساله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    8
1-4- اهداف تحقیق    12
1-4-1-هدف کلی    12
1-4-2-اهداف جزئی    12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین    15
2-1- مقدمه    15

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *