واکنش های سوگ در نوجوانان ۴۸
واکنش های سوگ در بزرگسالان ۴۸
آموزش مرگ ۴۹
نشانه شناسی بیماری های روانی با موضوع مرگ ۵۰

  1. باورهای شناختی ۵۱

رویکرد رفتار درمانی عقلانی-هیجانی ۵۳
مفاهیم بنیادی نظریه الیس ۵۳
درمان عقلانی- هیجانی الیس ۵۵
مفاهیم پایه ‌ای در درمانگری عقلانی-هیجانی ۵۶
تفکرات غیرمنطقی ۵۸

  1. سبک زندگی ۶۲

تعریف سبک زندگی. ۶۳
سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت. ۶۴
سبک زندگی در رویکرد روان شناسی فردی آدلر ۶۵
انواع سبک های زندگی از دیدگاه آدلر ۶۸

  1. میانسالی ۶۹

ویژگی های میانسالی در نظریات روان شناختی ۷۰
یونگ ومرحله رشدی میانسالی ۷۰
اریکسون و مرحله رشدی میانسالی ۷۱
وایلنت و مرحله رشدی میانسالی ۷۱
لوینسون و مرحله رشدی میانسالی ۷۲
الف)پیشینه پژوهشی. ۷۳
پژوهش های داخلی (ایرانی) ۷۳
پژوهش های خارجی ۷۶
فصل سوم:  روش پژوهش ۷۹
روش پژوهش ۸۰
جامعه آماری، روش نمونه گیری وحجم نمونه ۸۰
ابزار سنجش ۸۱
پرسشنامه نیمرخ سبک زندگی ارتقاء بخش سلامتی ۸۱
پرسشنامه نیمرخ تجدید نظر شده نگرش نسبت به مرگ ۸۲
آزمون باورهای غیرمنطقی ۸۳
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۸۵
فصل چهارم: یافته های پژوهش ۸۶
بخش اول: یافته های توصیفی ۸۷
اطلاعات جمعیت شناختی ۸۷
متغیرهای اصلی پژوهش ۸۸
بخش دوم-  یافته های استنباطی ۹۱
پیش فرض های تحلیل استنباطی ۹۱
تحلیل سوالات پژوهش ۹۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۰
بررسی سوالات پژوهش ۱۰۱
نتیجه گیری ۱۰۷
محدودیت های پژوهش ۱۰۷

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *