دانشگاه قم
دانشکده الهیات
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد شیعه شناسی- گرایش تاریخ
عنوان:
وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه
استاد راهنما:
دکتر محمد جواد نجفی
نگارنده:
فریده قنواتی
زمستان ۱۳۹۳
تقدیم به مهربان فرشتگانی که:
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست…تقدیم به خانواده عزیزم
تشکر و قدردانی
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند، و سلام و دورد بر محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است….
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبهی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم، اما از آن‌جایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تأمین می کند و سلامت امانتهایی را که به دستش سپردهاند، تضمین؛ ازپدر و مادر عزیزم…این دو معلم بزرگوارم… که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. باشد که این خردترین بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
چکیده
پس از چیرگی مسلمانان بر ایران، سلسله آل بویه نخستین حکومت ایرانی بود که مرزهای خود را تا عراق گسترش داد و حتی بغداد را هم تصرف کرد. دولت شیعی آل بویه که با همکاری سه برادر تشکیل شد،‌ یکی از اثرگذارترین دولت ها در تاریخ تشیع به شمار می آید. هدف از نگارش این رساله، بررسی اوضاع تشیع در استان خوزستان در عصر آل بویه، آشنایی با تاریخ تشیع خوزستان در این دوره و بررسی نقش آل بویه در گسترش تشیع در این سرزمین است. روش پژوهش، کتابخانه ای و توصیفی است. بر اساس این تحقیق، آل بویه در رشد و گسترش تشیع نقش چشمگیری داشته و اقدامهای برجسته ای در این زمینه انجام دادند. عصر آل بویه اوج دوران علمی، ادبی و فرهنگی است که آن را رنسانس اسلامی مینامند. آنها از دانشمندان به خوبی حمایت کرده و شعایر شیعیان را زنده کردند. مانند برگزاری مراسم شهدای کربلا و جشن عید غدیر و … محدثان و علمای بسیاری از خوزستان برخاسته اند. امرای آل بویه به خوزستان توجه ویژه ای داشته و خدمات عمرانی و مذهبی بسیاری در این استان انجام داده اند. از جمله ساختن مساجد و کتابخانه های بزرگی در شهرهای خوزستان به ویژه اهواز و رامهرمز، بناهایی مربوط به تجارت و ارتباطات، کشیدن نهری میان شطّ العرب و کارون برای آسان سازی عبور و مرور، ترویج کشاورزی و آبادانی و مهمتر از همه توجه و احترام ویژه به دانشمندان و علمای شیعی که مایه تدوین متون فقهى و حدیثى و در نتیجه گسترش فرهنگ و معارف شیعی گردید.
کلمات کلیدی: تشیع، خوزستان، آل بویه.
عنوان فهرست مطالب صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ‌أ
مقدمه ۱
۱-۱٫ تعریف مسأله ۲
۱-۲٫ سوالهای تحقیق ۳
۱-۲-۱٫ سوال اصلی تحقیق ۳
۱-۲-۲٫ سوالهای فرعی تحقیق ۳
۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق ۳
۱-۴٫ تعریف مفاهیم ۴
۱-۴-۱٫ سوالهای تعریف لغوی و اصطلاحی شیعه ۴
۱-۴-۲٫ تعریف لغوی و اصطلاحی تشیّع ۶
۱-۴-۳٫ تعریف لغوی و اصطلاحی واژه خوزستان ۶
۱-۴-۵٫ تعریف لغوی و اصطلاحی آل بویه ۷
۱-۵٫ پیشینه تحقیق ۸
۱-۶٫ هدفهای تحقیق ۹
۱-۶-۱٫ هدف اصلی ۹
۱-۶-۲٫ اهداف فرعی ۹
۱-۷٫ روش پژوهش ۹
فصل دوم: معرفی آل بویه ۱۰
۲-۱٫ اوضاع جهان اسلام در قرن چهارم ه. ق ۱۲

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

Tagged With: