۱-۴-۱- هدف کلی

اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در بیماران مبتلا به MS متوسط.

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی

۱-۴-۲-۱- اثر تمرینات هوازی بر فشار خون دیاستولیک و سیستولیک در بیماران مبتلا به MS.

۱-۴-۲-۲- اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در بیماران مبتلا به MS.

۱-۴-۲-۳- اثر تمرینات هوازی بر برخی از شاخص ­های عملکردی در بیماران مبتلا به MS.

۱-۴-۲-۴- اثر تمرینات هوازی بر درصد چربی بدن در بیماران مبتلا به MS.

۱-۴-۲-۵- اثر تمرینات هوازی بر شاخص هزینه فیزیولوژیکی در بیماران مبتلا به MS.

۱-۵-  فرضیه ­های پژوهش

۱-۵-۱- تمرینات هوازی بر فشار خون دیاستولیک و سیستولیک بیماران مبتلا به MS تاثیر دارد.

۱-۵-۲- تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری بیماران مبتلا به MS تاثیر دارد.

۱-۵-۳- تمرینات هوازی بر برخی از شاخص ­های عملکردی بیماران مبتلا به MS تاثیر دارد.

۱-۵-۴- تمرینات هوازی بر درصد چربی بدن بیماران مبتلا به MS تاثیر دارد.

۱-۵-۵- تمرینات هوازی بر شاخص هزینه فیزیولوژیکی بیماران مبتلا به MS تاثیر دارد.

  • متغیر­های پژوهش

۱-۶-۱ متغیر­های مستقل

۱-۶-۱-۱- تمرین هوازی

۱-۶-۲- متغیرهای وابسته

۱-۶-۲-۱- فشار خون دیاستولیک و سیستولیک بیماران مبتلا به  .MS

۱-۶-۲-۲- برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری بیماران مبتلا به . MS

۱-۶-۲-۲-۱- تری­گلیسرید، کلسترول تام، LDL و HDL بیماران مبتلا به MS

۱-۶-۲-۳- برخی از شاخص ­های عملکردی بیماران مبتلا به  .MS

۱-۶-۲-۳-۱- استقامت راه رفتن، سرعت راه رفتن، تعادل و حداکثر اکسیژن مصرفی بیماران مبتلا به  .MS

۱-۶-۲-۴- درصد چربی بدن بیماران مبتلا به  .MS

۱-۶-۲-۵- شاخص هزینه فیزیولوژیک بیماران مبتلا به  .MS

۱-۶-۳- محدودیت­های پژوهش

۱-۶-۳-۱- محدودیت­های قابل کنترل

۱-۶-۳-۱-۱- همه آزمودنی­ها زن بودند.

۱-۶-۳-۱-۲- آزمودنی­ها در یک دامنه سنی مشخص (۲۰ تا ۴۵ سال) قرار گرفته­ بودند.

۱-۶-۳-۱-۳- همه آزمودنی­ها از نظر۴ EDSS<  در یک دامنه یکسان قرار گرفته­ بودند.

۱-۶-۳-۱-۴- همه آزمودنی­ها داروی مشابه و در یک وقت و مقدار مشابهی استفاده می­کردند.

۱-۶-۳-۱-۵- شرایط فیزیکی آزمون مانند دما و غیره کنترل شد.

۱-۶-۳-۱-۶- برنامه تمرینی آزمودنی­ها در یک ساعت مشخص و در یک روز برگزار شد.

۱-۶-۳-۱-۷- در این پژوهش وسایل و ابزار اندازه ­گیری یکسان برای همه آزمودنی­ها به کار رفت.

۱-۶-۳-۲-محدودیت­های غیر­قابل کنترل

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *