1-1-7- ادبیات دفاع مقدس الگوپرداز و الگوساز………………………… 22

1-1-8- ادبیات دفاع مقدس ناتوان در بیان حوادث و رویدادها………… 23

1-1-9- تفاوت نگاه تاریخی و نگاه هنری به جنگ…………………………. 23

1-1-10- تفاوت ادبیات پایداری با ادبیات جنگ یا دفاع مقدس…….. 24

1-1-11- تفاوت ادبیات جنگ غربی با ادبیات جنگ ایران………………. 25

1-1-12- شاخه های گوناگون ادبیات دفاع مقدس………………………. 26

بخش دوم…………………………………….. 27

1-2-1- خاطره…………………………………….. 27

1-2-2- ارزش خاطره و خاطره نگاری………………………………………. 28

1-2-3- انواع خاطره…………………………………….. 28

1-2-4- پیشینه خاطره نگاری در ایران و خاطره نگاری دفاع مقدس…….. 31

1-2-5- دفاع مقدس و ادبیات تاریخی معاصر ایران……………………. 31

1-2-6- ادبیات تاریخی، پژوهشی – تحلیلی………………………………. 31

1-2-7- ادبیات تاریخی، اسنادی………………………………………. 32

1-2-8- ادبیات تاریخی، داستانی………………………………………. 32

1-2-9- ادبیات تاریخی، نقلی………………………………………. 32

1-2-10- انواع ادبیات خاطره ای دفاع مقدس در حوزه تاریخ نقلی………. 33

1-2-11-  ویژگی های خاطرات دفاع مقدس………………………………… 35

1-2-12- پژوهش ها در حوزه خاطره دفاع مقدس………………………. 36

1-2-13- برخی مقالات و مصاحبه ها…………………………………….. 37

1-2-14- زندگی نامه نویسی در ادبیات دفاع مقدس…………………… 37

1-2-15- اشکال زندگی نامه……………………………………… 38

1-2-16- تفاوت خاطره و زندگی نامه……………………………………… 38

1-2-17- تفاوت خاطره و گزارش………………………………………. 39

1-2-18- تفاوت خاطره و تاریخ………………………………………. 39

1-2-19- تفاوت خاطره و سفرنامه……………………………………… 39

1-2-20- تفاوت خاطره و یادداشت روزانه……………………………………… 39

1-2-21- وصیت نامه نویسی در  ادبیات دفاع مقدس……………………. 40

1-2-22- ادبیات نمایشی دفاع مقدس (نمایشنامه نویسی ادبیات دفاع مقدس)…….. 41

1-2-23- داستان نویسی در ادبیات دفاع مقدس………………………………………. 41

1-2-24- آسیب شناسی داستان دفاع مقدس………………………………………. 44

1-2-25- طنز در ادبیات دفاع مقدس………………………………………. 46

1-2-26- طنز و تقدس………………………………………. 47

1-2-27- آسیب شناسی ادبیات جنگ و دفاع مقدس……………………. 48

فصل دوم: زندگی، آثار و اندیشه های شهید آوینی……………………. 56

2-1- زندگی نامه شهید آوینی………………………………………. 57

2-2- آثار شهید آوینی………………………………………. 58

2-3- آوینی و سینما (مروری بر ساخته های تصویری شهید آوینی)………….. 62

فصل سوم: درون مایه های آثار و افکار شهید آوینی………………………. 67

3-1- فتح خون……………………………………… 70

3-2- آغازی بر یک پایان……………………………………… 73

3-3- حلزون های خانه به دوش………………………………………. 75

3-4- فردایی دیگر……………………………………… 77

3-5- امام (ره) و حیات باطنی انسان……………………………………… 81

3-6- مرکز آسمان……………………………………… 82

3-7-  سفر به سرزمین نور……………………………………… 83

3-8- رستاخیز جان……………………………………… 84

3-9- انفطار صورت………………………………………. 95

3-10-گنجیه آسمانی………………………………………. 98

3-11- آینه جادو (جلد اول) ……………………………………..99

3-12- آینه جادو (جلد دوم)…………………………………….. 100

3-13- آینه جادو (جلد سوم)…………………………………….. 101

3-14- توسعه و مبانی تمدن غرب………………………………………. 102

حاصل سخن……………………………………… 107

منابع و مآخذ……………………………………… 109

چکیده:

ادبیات جنگ با شلیک اولین گلوله آغاز می شود و با پایان جنگ به بلوغ میرسد، ادبیات دفاع مقدس نه ثبت تاریخ است و نه ثبت وقایع جنگ بلکه شرح احوال درونی و بیرونی زنان و مردانی است که برای حفظ شرف و حیثیت و فضایل انسانی در مقابل تجاوزگران به کرامت های انسانی به پا خاسته اند و قلم ها شرح رشادت ها و ایثارگری ها و ظلم ستیزی آن دلاوران را به صورت آثار ادبی ثبت می کند.

ادبیات دفاع مقدس امروزه بی شک یکی از گونه های برتر ادبی در ادبیات فارسی است و از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون هرچه پیشتر آمده ایم شاهد رشد و تعالی آثار این گونه ادبی بوده ایم، اما هنوز هم زوایای زیادی از دفاع ملت ایران در مقابل رژیم بعثی عراق ناشناخته و مبهم باقی مانده است، آثار کسانی چون شهید آوینی که بی شک از برترین نویسندگان دفاع مقدس است آنچنان که باید و شاید مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته اند و مبانی فکری و نظری این شهید بزرگوار که می تواند راهگشای خلق آثاری مستقل و غیر وابسته به ادبیات غربی باشد آنچنان که شایسته است مورد مداقه و تامل قرار نگرفته اند.

امید است این مکتوب مختصر درباره ادبیات دفاع مقدس و آثار و افکار شهید آوینی، گام کوچکی در جهت ترغیب دیگران برای پرداختن به موضوعات مربوط به دفاع مقدس، بردارد.

پیشگفتار:

ادبیات دفاع مقدس به عنوان شاخه ای مهم و تاثیرگذار از ادبیات فارسی درخور توجه و دقت نظر زیادی برای حفظ فرهنگ و ادب سرزمین کهن ایران است این گونه ادبی که بسیاری از آثار ممتاز معاصر را در برگرفته است علاوه بر غنای ادبی و فرهنگی که درخود دارد باعث تاثیرگذاری بر روی آحاد جامعه به خصوص نسل جوان، برای حراست هر چه بیشتر از وطن و میهن خود خواهد شد. از این رو شناسایی دقیق و حفظ و حراست از آثار ارزشمند این نوع ادبی و همچنین شناسایی نویسندگان و متفکران بزرگ این ادبیات به نسل های مختلف جامعه از وظایف هر ادب دوست و دوستدار فرهنگ و هنر ایرانی است و شهید آوینی به عنوان متفکری بزرگ و تاثیرگذار بر ادب و هنر معاصر شایان تقدیر است و در عین حال شناساندن و معرفی کردن آثار وی به عنوان نمونه هایی از بهترین آثار در حوزه ادبیات دفاع مقدس از جمله کارهایی است که جای آن در نگاشتن مقالات و نوشته های تحقیقی گرچه خالی نمانده است اما حق مطلب نیز آن گونه که باید و شاید ادا نشده است.

اهمیت تحقیق:

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *