1-3 اشعار……………………………………….. 27

1-4 اندیشه های تالکین…………………………………………. 28

1-5 افتخارات و عناوین علمی  تالکین…………………………….. 31

فصل دوّم: تعاریف و کلیات

2-1 تعریف رمان…………………………………………. 35

2-2 مروری بر تاریخچه رمان…………………………………………. 36

2-3 وضعیت رمان معاصر در انگلستان………………………………. 42

2-4 عناصر داستان…………………………………………. 46

2-5 شخصیت و شخصیت پردازی…………………………………….. 47

2-5-1تعریف شخصیت………………………………………….. 47

2-6تقسیم بندی شخصیت………………………………………….. 47

2-6-1شخصیت ایستا……………………………………….. 47

2-6-2شخصیت پویا……………………………………….. 47

2-7انواع شخصیت………………………………………….. 48

7-2-1 شخصیت قالبی…………………………………………. 48

7-2-2 شخصیت های قراردادی…………………………………………. 48

7-2-3شخصیت های نوعی…………………………………………. 49

7-2-4 شخصیت های تمثیلی…………………………………………. 49

7-2-5 شخصیت نمادین…………………………………………. 49

7-2-6شخصیت همه جانبه………………………………………… 49

فصل سوّم : تحلیل عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه

درآمد………………………………………… 52

3-1 وجوه شباهت داستان هابیت و ارباب حلقه ها………………… 53

3-2تفاوت هابیت و ارباب حلقه ها…………………………………… 55

3 – 3دورف(Dwarves)……………………………………….. 57

3-3-1گیملی(gimli ) ………………………………………..59

3-4 اورک(Orcs) ………………………………………..60

3-5گابلین(Gablin)……………………………………….. 60

3 –6 الف(Elves)……………………………………….. 60

6 –3-1 گیل- گالاد(gil _gallad)……………………………………….. 61

6-3-2گالادریل (Galadriel)……………………………………….. 62

6-3-3الروند(Elrond) ………………………………………..64

6-3-4لگولاس (Legolas)……………………………………….. 66

6-3-5گلورفیندل GlorFindel………………………………………..

3-7ترول(Troul)……………………………………….. 68

3-8هابیت ها (Hobbits) ………………………………………..69

3-8-1فورودو بگینز (forodo baggins)……………………. 77

3-8-2سام گامگی (sam gamgee) …………………………..80

3-8-3گالوم………………………………………… 82

3-8-4پیپین(pipin)……………………………………….. 84

3-8-5مری برندی بایک (merry brandy back) ………………85

3-8-6ماگوت دهقان (Furmermaggot)……………………….. 86

3-9ایستاری ( Istari)……………………………………….. 87

3-9-1سارومان(saruman) ………………………………………..87

3-9-2گندالف(Gondalf)……………………………………….. 89

3-10 سائورون Sauron………………………………………….

3-11یگانه حلقه قدرت………………………………………….. 93

3 -12گلدبری (Goldberry)……………………………………….. 100

3-13تام با مبادیل (tom bumbudil)……………………….. 101

3-14 برومیر (Beromir) ………………………………………..103

3-15آراگورنAragorn………………………………………….

3-16 نارسیل (narsil) ………………………………………..108

3-17الندیل(Elendil)……………………………………….. 110

3-18 ایسیلدور (Isildur)……………………………………….. 112

3-  19  نزگول ( Nazgul) یا اشباح حلقه (Ring-Wraiths)……….. 113

3-20 بارلی‌من باتربارbarliman Butterbur……………………………

یادداشتهای فصل سوم………………………………………… 116

فصل چهارم: نتیجه گیری

حاصل سخن…………………………………………. 118

یادداشتهای فصل نتیجه گیری…………………………………… 123

کتاب نامه………………………………………..124

چکیده:

یاران حلقه، شاهکار پروفسور تالکین، قلمرویی زیباست که قوانین و ضوابط حاکم بر آن تحت اراده و قدرت الهی است. سرزمین میانه آن چنان با ظرافت و دقت بوسیله اصول اخلاقی پی ریزی شده است که معنای تمام اعمال آن را می توان با اصطلاحات و تعاریف علوم ریاضی تطبیق داد.  هدف تحقیق واکاوی ابعاد رمان یاران حلقه،  علی الخصوص آگاهی در جهت تقویت ذهن  قشر شائق و علاقه مند به مطالعۀ رمان و دادن آگاهی های متنّوع به آنها، خواهد بود. با توجّه به انواع روش های تحقیق در علوم انسانی برای پژوهش در موضوع پایان نامه، روش توصیفی تحلیل محتوا، مناسب این پژوهش است.

موضوع داستان نبرد خیر و شر است که سابقه دیرین در میان ابناء بشر و اقوام مختلف دارد. داستانی برخاسته از کتاب مقدس و رمانس ها و افسانه های قرون وسطایی؛ آن روی دیگر سکه ، دنیای پریان ، اژدهایان، جادوگران، جنگل های سحر شده و از همه مهمتر اساطیر ژرمنی و اسکاندیناوی است، که اصول زیباشناختی آن پیوستگی تنگاتنگی با هنر و فرهنگ کلاسیک مغرب زمین دارد. از نظرگاه تاریخی و باورهای باستانی حلقه مفهوم حاکمیت و پادشاهی را داراست ، درست همانند حلقه قدرت در ارباب حلقه ها؛حلقه و نیروی افسانه ای آن نماد قدرت و قدرت طلبی معرفی می شود و حوادث بعدی داستان را رقم می زند تا مخاطبان، دنیای خیالی تالکین را پیش چشمان خود آورند و این جهان تازه را به عنوان امری واقعی بپذیرند و باور کنند.

سرآغاز سخن:

1تریلوژی[1] (Trilogy)  ارباب حلقه‌ها یکی از محبوب‌ترین و جذاب‌ترین آثار ادبی جهان است. اثری که مورد استقبال و اقتباسات فراوانی واقع شد و شهرت فراوانی نصیب خالقش جان رونالد روئل تالکین نمود. نمونه‌های زیادی از این اقتباسات را می‌توان در حوزه‌های مختلف هنری از قبیل سینما، موسیقی، تئاتر، نمایش و … یافت.از جمله: فیلم معروف ارباب حلقه‌ها به کارگردانی پیتر جکسون (peter Jackson) ، سمفونی ارباب حلقه‌ها به آهنگ‌سازی هاوارد لزلی شور(Howard leslie shore) ، تئاتر ارباب حلقه‌ها و… . بنابراین تأثیر هنر کلاسیک و گوناگونی مظاهر و جلوه‌های آن به طور کاملاً محسوسی در شخصیت‌ها، صحنه پردازی‌ها، اشعار، ترانه‌های این اثر، بازتاب یافته است .

هنر و فرهنگی که امروزه محققان ریشه‌های آن را در یونان باستان می‌جویند و آغاز آن را به دو جزیره، مینوس(minos) و دیگری تمدن میسن(mycene) نسبت می‌دهند(مرزبان، 1373: 57). علاقه و آشنایی وافر نگارنده به فرهنگ و هنر کلاسیک غربی، ظهور شخصیت‌های افسانه‌ای و اسطوره‌ای، وجود عوامل متافیزیک، حس کنجکاوی را قم این سطور را پیرامون این اثر برانگیخت. در میان آثار تالکین رمان ارباب حلقه‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به گونه‌ای که شخصیت‌های دیگر داستان‌های تالکین مثل هابیت، ماجراهای تام

بامبادیل، سیلماریلیون، در این رمان به منصه ظهور می رسند، و رگ و ریشه ی خود را پیدا می‌کنند. لذا پرسش اصلی تحقیق درباره عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه ها اولین قسمت از تریلوژی ارباب حلقه‌ها است . در این رساله سعی شده است اطلاعات جامع و مستندی نسبت به پیشینه و ویژگی‌های شخصیت‌های رمان مزبور داده و عموما  درباره موضوعات ذیل بحث می‌شود:

I: شخصیت‌های اصلی رمان یاران حلقه‌ کدامند ؟ و هر یک نماد چه قدرت و پیام هستند؟

II: اهداف نویسنده از نگارش رمان مزبور چیست؟

III: آیا رمان یاران حلقه‌ می‌تواند صحنه نمایش تقابل دو نیروی خیر و شر باشد؟

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *