۲-۲-۲) نظریه‌های اهمال­کاری ۱۶

۱-۲-۲-۲) نظریه روان تحلیل­گری اهمال­کاری ۱۷

۲-۲-۲-۲) نظریه کمال‌گرایی، ترس از شکست و دوری از اضطراب ۱۷

۳-۲-۲-۲) نظریه خود ناتوان‌سازی و اهمال­کاری ۱۹

۳-۲-۲) شیوع اهمال­کاری تحصیلی بر اساس تحقیقات قبلی ۲۱

۴-۲-۲) چهار سبک اهمال‌کاری از دیدگاه واکر ۲۲

۱-۴-۲-۲) اهمال‌کاران کمال‌گرا ۲۲

۲-۴-۲-۲) اهمال‌کاران تعویق­گرا ۲۲

۳-۴-۲-۲) اهمال‌کاران سیاست­گرا ۲۳

۴-۴-۲-۲) اهمال‌کاران تنبیه­گرا ۲۳

۵-۲-۲) عوامل مؤثر بر اهمال­کاری تحصیلی ۲۳

۶-۲-۲) دیدگاه‌های مختلف در مورد اهمال‌کاری ۲۴

۱-۶-۲-۲) اهمال­کاری به‌عنوان مشکل رفتاری ۲۴

۲-۶-۲-۲) اهمال‌کاری به‌عنوان مشکل شناختی و انگیزشی ۲۵

۳-۶-۲-۲) اهمال‌کاری به‌عنوان یک عادت و خصیصه شخصیتی ۲۶

۷-۲-۲) عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری تحصیلی ۲۷

۱-۷-۲-۲) تفاوت‌های فردی ۲۷

۲-۷-۲-۲) ویژگی‌های تکلیف ۲۸

۳-۷-۲-۲) ویژگی‌های جمعیت‌شناسی ۲۸

۳-۲) بخش دوم) پنج عامل بزرگ شخصیت ۲۹

۱-۳-۲) تعریف شخصیت ۲۹

۲-۳-۲) پنج عامل بزرگ شخصیت ۳۲

۱-۲-۳-۲) عامل روان رنجورخویی (عصبیت یا شاخص هیجان) ۳۲

۲-۲-۳-۲) برون­گرایی در مقابل درونگرایی ۳۳

۳-۲-۳-۲) تجربه­پذیری در مقابل بسته بودن در تجربه ۳۴

۴-۲-۳-۲) همسازی (توافق پذیری) در مقابل دگرستیزی ۳۶

۵-۲-۳-۲) وظیفه­ شناسی در مقابل فقدان جهت یا مسامحه­کاری ۳۷

۴-۲) بخش سوم: سبک‌های فرزندپروری ۳۸

۱-۴-۲) سبک­های تربیتی ۳۸

۲-۴-۲) ابعاد فرزندپروری از دیدگاه شیفر ۴۱

۱-۲-۴-۲) والدین گرم و آزاد گذارنده ۴۲

۲-۲-۴-۲) والدین گرم و کنترل‌کننده (مقتدر) ۴۳

۳-۲-۴-۲) والدین سرد و کنترل‌کننده (سخت­گیر) ۴۴

۴-۲-۴-۲) والدین سرد و آزاد گذارنده (مسامحه‌کار) ۴۵

۳-۴-۲) الگوهای فرزندپروری مک­کوبی و مارتین ۴۶

۱-۳-۴-۲) فرزندپروری سلطه طلبانه ۴۷

۲-۳-۴-۲) فرزندپروری مقتدرانه ۴۷

۳-۳-۴-۲) فرزندپروری سهل­گیر ۴۸

۴-۳-۴-۲) فرزندپروری بی­توجه ۴۹

۴-۴-۲) الگوها و سبک فرزندپروری از دیدگاه یانگ ۵۰

۵-۴-۲) سنخ­شناسی فرزندپروری خانواده ۵۳

۶-۴-۲) تنیدگی والدین ۵۴

۷-۴-۲) رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری و شکل‌گیری هویت ۵۵

۸-۴-۲) مروری بر تحقیقات انجام انجام شده داخل و خارج کشور ۵۷

۱-۸-۴-۲) تحقیقات مرتبط خارجی ۵۷

۲-۸-۴-۲) تحقیقات مرتبط داخلی ۶۱

جمع بندی پژوهشهای انجام شده پیشین ۶۵

فصل سوم: روش پژوهش

۱-۳) مقدمه ۶۹

۲-۳) طرح تحقیق ۶۹

۳-۳) جامعه آماری ۷۰

۴-۳) نمونه و روش نمونه گیری ۷۰

۵-۳) ابزارهای پژوهش ۷۱

۱-۵-۳) پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی ۷۱

۲-۵-۳) پرسشنامه شخصیت گلدبرگ ۷۲

۳-۵-۳) سبک‌های فرزندپروری والدین ۷۳

۶-۳) روش اجرا ۷۴

۷-۳) روش تجزیه و تحلیل ۷۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها

۱-۴) غربال­گری دادها ۷۹

۲-۴) توصیف داده­ ها ۷۹

۱-۲-۴) توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب جنسیت ۸۰

۳-۲-۴) توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب شغل پدر ۸۲

۴-۲-۴) توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس تحصیلات پدر ۸۳

۵-۲-۴) توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس تحصیلات مادر ۸۴

۳-۴) تحلیل داده­ ها ۸۵

۴-۴) بررسی پیش فرض­ها ۸۵

۱-۴-۴) بررسی استقلال داده­ ها ۸۵

۲-۴-۴) نرمال بودن داده­ ها ۸۵

۳-۴-۴) آزمون هم خطی بودن ۸۸

۵-۴) بررسی فرضیه ­های پژوهش ۹۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

۱-۵) مقدمه ۱۰۳

۲-۵) جمع بندی ۱۱۲

۳-۵) محدودیت­های تحقیق ۱۱۲

۴-۵) پیشنهادهای پژوهشی ۱۱۲

۵-۵) پیشنهادهای کاربردی ۱۱۳

منابع فارسی ۱۱۷

منابع انگلیسی ۱۲۴

مقدمه

امروزه هیچ‌کس بی‌نیاز از تعلیم و تربیت و یادگیری نیست؛ ازاین‌رو دوران تحصیل یک فرد به‌عنوان مهم‌ترین زمان یادگیری، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. موفقیت در یادگیری در این دوران همواره مورد توجه نظام‌های آموزشی و محققان حیطه آموزش‌وپرورش بوده است. کانون این توجه، ناکامی تعدادی از یادگیرندگان است که در یادگیری مشکل دارند. این ناکامی پیامدهای زیانباری را برای نظام‌های آموزشی و یادگیرندگان به همراه داشته و دارد (دولتی، ۱۳۹۱).

ازجمله علل این ناکامی‌ها در دانش­ آموزان اهمال­کاری است. اهمال­کاری باعث می­ شود که انجام تکلیف در فاصله زمانی تعیین‌شده به دلیل انجام کارهای غیرضروری و خوش‌گذرانی‌های زودگذر به شکست منتهی شود و یادگیری در فرد به خوبی صورت نگیرد. استیل[۱]) ۲۰۰۷) فردی را اهمال­کار می­داند که هنگام شروع تکلیفی که از او خواسته‌شده، آن را به آهستگی انجام می­دهد و به بهانه اینکه آن را بعداً انجام خواهد داد، قصد ترک آن را دارد.

۲-۱) بیان مسأله

دوران تحصیل یک فرد به‌عنوان مهم‌ترین زمان یادگیری، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. یکی از چالش­های فرا­روی تعلیم و تربیت و به‌ خصوص یادگیری فراگیران که تقریباً همیشه بر بهره‌وری و بهزیستی افراد اثر سوء دارد، اهمال­کاری دانش‌آموزان است. اهمال‌کاری اگرچه بخشی از رفتار تمامی انسان‌ها است ولی یک صفت نامطلوب و منفی تلقی می‌شود .این رفتار زمانی که شدت می­یابد و به‌صورت عادت درمی‌آید، می‌تواند مسئله‌ساز باشد ‏(توکلی، ‏۹۲). اهمال‌کاری به تعویق انداختن عملی است به‌ خصوص هنگامی‌که تعویق بدون دلیل مناسب باشد ‏(بالکیس و دیورو[۲]، ۲۰۰۹).

اهمال­کاری می ­تواند در همه جنبه‌های زندگی خود را نشان دهد. این مفهوم جلوه‌های گوناگونی دارد، اما متداول­ترین نوع آن اهمال‌کاری تحصیلی است. این نوع نسبت به انواع دیگر بیشتر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. علت این توجه ازیک‌طرف پیامدهای منفی آن برای میلیون­ها دانشجو و دانش‏آموز و از طرف دیگر دسترسی آسان­تر این گروه­ها برای پژوهش و درمان است (مون و ایلینگ‏ورث[۳]، ۲۰۰۵). اهمال‏کاری تحصیلی به‌عنوان نوعی «نقص در خودتنظیمی»، در معنای ناتوانی فرد در کنترل افکار، هیجانات، عواطف و عملکرد مطابق با معیار­های مورد نظر خود مطرح شده است (فارن[۴]، ۲۰۰۴). یکی از پیامدهای منفی اهمال‌کاری تحصیلی، تمایل به «تنزیل موقت[۵]» است که در آن، فرد پاداش‏های کوچک اما در دسترس را به پاداش­های بزرگ اما دور از دسترس ترجیح می­دهد (هاول، واتسون، پاول و بورو[۶]، ۲۰۰۶). تنزیل موقت و به تبع آن اهمال‌کاری تحصیلی، تابع برخی عوامل موقعیتی، نظیر تأخیر در پاداش و آزارندگی تکلیف و برخی ویژگی‌های شخصیتی از قبیل پایین بودن خودآگاهی، بی‏نظمی ذهنی، خودکنترلی کم و نقصان انگیزش پیشرفت است (استیل، ۲۰۰۷).

اهمال­کاری از عوامل گوناگونی مانند اعتمادبه‌نفس پایین، نداشتن طرح یا برنامه ­ریزی، بی‌نظمی و عدم توانایی در مدیریت زمان، ترس از عدم موفقیت، اضطراب و افسردگی ناشی می­گردد (سواری، ۱۳۹۰). کوستا و مک­کری[۷] (۱۹۹۲) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین اهمال‌کاری و ابعاد مدل پنج عاملی شخصیت رابطه وجود دارد؛ بنابراین شخصیت و ویژگی‏های شخصیتی می ­تواند یکی از عوامل اصلی بروز اهمال‏کاری تحصیلی باشد.

شخصیت را می­توانیم به‌عنوان جمع کل راه­هایی بدانیم که یک نفر بدان وسیله در برابر دیگران از خود واکنش نشان می­دهد، یا روابط متقابل ایجاد می­ کند. عوامل تعیین ­کننده­ شخصیت می‌تواند ارث، محیط و موقعیت باشد؛ اما افراد به فراخور سه عامل یادشده دارای ویژگی­های شخصیتی متفاوتی هستند (رابینز[۸]، ۲۰۰۲، نقل از قدم­پور و همکاران، ۱۳۹۰). به دلیل کثرت این ویژگی­ها و عدم توانایی در سنجش آن‌ ها به‌طور کامل، یک مدل بر پایه پنج عامل اصلی شخصیتی طراحی گردید و به مدل پنج عاملی شخصیت مشهور شد. اساس مدل پنج عاملی بر مؤلفه­ های وظیفه‌شناسی، گشودگی نسبت به پذیرش تجربه، تطابق‏پذیری یا خوشایندی، برون­گرایی و روان­رنجوری قرار داده شد (کاستا و مک­کری، ۱۹۹۲). ویژگی­های شخصیتی در حقیقت، به‌عنوان محرک­های خلق‌وخو، برای دستیابی به هدف تلقی می­شوند. به این معنا که این خصوصیات انسان را مستعد انجام رفتارهای مختلف در موقعیت‌های خاص می‏نماید (کالیگوری[۹]، ۲۰۰۰). برخی از روانشناسان بر این باورند که عملکرد والدین بر شکل­ گیری افکار، رفتار و هیجانات کودکان تأثیر معناداری دارد. بوری و گانتی[۱۰] (۲۰۰۸) معتقدند که عملکرد والدین سبب ایجاد و گسترش مدل­هایی در درون سازمان شناختی فرد به نام طرحواره می­ شود. این طرحواره­ها در زندگی فرد به‌عنوان عدسی­هایی عمل می‏کنند که تفسیر، انتخاب و ارزیابی فرد از تجارب وی را شکل می­ دهند.

خانواده اولین و بیش‌ترین تأثیر را بر فرایند ساخت هویت فرهنگی – اجتماعی انسان و چگونگی ساخت شخصیت را بر عهده دارد. با توجه به اینکه خانواده ­ها از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باهم تفاوت بسیار دارند و نیز فضای حاکم بر خانواده و نوع رابطه‏ی والدین با فرزندان که به اشکال آزادی، استبدادی یا دموکراسی می­باشد؛ نگرش­ها، تصورات و رفتار خانواده ­ها بیش‌ترین تأثیر را بر هویت فرهنگی – اجتماعی فرزندان دارد (منادی، ۱۳۸۴)؛ بنابراین هر خانواده­ای شیوه ­های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به‌کار می­گیرد این شیوه ­ها که شیوه‌های فرزندپروری نامیده می‏شوند متأثر از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‏باشد (هاردی، پاور و جی دایک[۱۱]، ۱۹۹۳).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *