۱-۵-۲ فلسفه تعلیم و­تربیت—————–    ۷

۱-۵-۳ نظام آموزشی   ——————————————     ۷

۱-۶تعریف عملیاتی  ———————————————-     ۷

۱-۶-۱جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و­تربیت —————————–     ۷

 

فصل دوم تحقیق : مطالعات نظری

۲-۱ مبانی نظری تحقیق ——————————————–   ۱۰

۲-۱-۱ فلسفه تربیت ———————  ۱۰

۲-۱-۲ آغاز فلسفه تربیت—————– ۱۱              ۲-۱-۳ رابطه فلسفه با تربیت ————————–  ۱۱

۲-۱-۴ موضوعات فلسفه آموزش و پرورش—————————- ۱۲

۲-۱-۵ حوزه های فلسفه تعلیم و­تربیت——   ۱۲

۲ -۱-۶ مبانی فلسفی آموزش و­پرورش——–   ۱۳

۲-۱-۷نقش فلسفه آموزش و­پرورش————-   ۱۵

۲-۱-۸ پیوند فلسفه با آموزش و­پرورش——-  ۱۶

۲-۱-۹ ارزش های فلسفه تعلیم و­تربیت——-   ۱۷

۲-۱-۱۰ ویژگی فلسفه های جدید تعلیم و­تربیت-   ۱۷

۲-۱-۱۱ معرفی چند مکتب فلسفی- تربیتی——   ۱۸

۲-۱-۱۱-۱مکتب ایده آلیسم———————————   ۱۸

               ۲-۱-۱۱-۲مکتب رئالیسم———-   ۲۱

۲-۱-۱۱-۳مکتب ناتورالیسم———————————   ۲۴

۲-۱-۱۱-۴مکتب پراگماتیسم——–  ۲۶                                                                             ۲-۱-۱۱-۵مکتب اگزیستانسیالیسم——————-   ۲۸

۲-۱-۱۱-۶ فلسفه تحلیلی———   ۳۱

۲-۱-۱۱-۷ بنیادگرایی———–   ۳۳

۲-۱-۱۱-۸ پایدارگرایی———-   ۳۳

۲-۱-۱۱-۹ راسیونالیسم ———   ۳۴

۲-۱-۱۱-۱۰ اکسپری مانتالیسم ——————————–   ۳۴

۲-۱-۱۱-۱۱ رمانیتیسم————-  ۳۵

۲-۱-۱۱-۱۲ ماتریالیسم——————-   ۳۶                                                                                ۲-۱-۱۱-۱۳ اومانیسم————————————–   ۳۷

             ۲-۱-۱۱-۱۴پست مدرنیسم————   ۳۹

۲-۱-۱۱-۱۵فلسفه هرمونتیک———-  ۴۱

۲-۱-۱۱-۱۶پیشرفت گرایی————   ۴۲

۲-۱-۱۱-۱۷پندارگرایی————–   ۴۲

۲-۱-۱۲فلسفه تعلیم و­تربیت  برخی کشورها——————————-   ۴۳

۲-۱-۱۲-۱فلسفه تعلیم و­تربیت فنلاند—————————–   ۴۳

۲-۱-۱۲-۲فلسفه تعلیم و­تربیت ایسلند—————————–   ۴۴

۲-۲پیشینه تحقیق——————————-  ۴۸

الف) فلسفه تعلیم و­تربیت :——————–  ۴۸

ب) جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و­تربیت———————————-    ۴۸

۲-۲-۱ پژوهشهای داخلی ————————-   ۴۹

۲ -۲-۲ پژوهشهای خارجی ————————   ۵۲

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق(متدولوژی)

۳-۱نوع تحقیق ———————————   ۵۵

۳-۲جمع آوری اطلاعات —————————   ۵۵

۳-۳تجزیه و­تحلیل سوالات————————-  ۵۵

۳-۴شیوه انجام تحقیق————————–   ۵۵

۳-۵جامعه متنی  ——————————-   ۵۶

۳-۶نمونه تحقیق——————————–  ۵۶                           ۳-۷ابزار تحقیق ——————————-   ۵۷

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق

مقدمه—————————————-    ۵۹

۴-۱جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و­تربیت انگلستان—————————–   ۶۰

۴-۱-۱ فلسفه تعلیم و­تربیت و­نظام آموزشی انگلستان     ۶۰

۴-۱-۲ اهداف آموزش و­پرورش انگلستان—————————–    ۶۲

۴-۱-۳ اهم سیاستهای آموزش و­پرورش——–   ۶۳

۴-۱-۴ مقاطع آموزشی———————  ۶۳

۴-۲جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و­تربیت آمریکا——   ۶۴           

۴-۲-۱ فلسفه تعلیم و­تربیت و­نظام آموزشی آمریکا      ۶۴

۴-۲-۲ اهداف آموزش و­­پرورش آمریکا——–   ۷۱

۴-۲-۳ اهم سیاستهای آموزش و­پرورش——–  ۷۲

۴-۲-۴ مقاطع آموزشی———————  ۷۲

۴-۳ جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و­تربیت ژاپن——-   ۷۴            

۴-۳-۱ فلسفه تعلیم و­تربیت و­نظام آموزشی ژاپن    ۷۴

۴-۳-۲ اهداف آموزش و­پرورش ژاپن———–  ۷۹

۴-۳-۳ اهم سیاستهای آموزش و­پرورش———   ۸۲

۴-۳-۴ مقاطع آموزشی———————-  ۸۲

۴-۴ جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و­تربیت آفریقای­جنوبی      ۸۴            

۴-۴-۱ فلسفه تعلیم و­تربیت و­نظام آموزشی آفریقای جنوبی   ۸۴

۴-۴-۲ اهداف آموزش و­پرورش آفریقای جنوبی-  ۸۸

۴-۴-۳ اهم سیاستهای آموزش و­پرورش——–  ۸۹                                                                                                              ۴-۵جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و­تربیت در جمهوری اسلامی ایران   ۸۹           

۴-۵-۱ فلسفه تعلیم و­تربیت و­نظام آموزشی ایران  ۸۹

۴-۵-۲ اهداف آموزش و­پرورش ایران———  ۹۴

۴-۵-۳ اهم سیاستهای آموزش و­پرورش——–   ۹۵

۴-۵-۴ مقاطع آموزشی———————   ۹۶

 

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱بحث   ————————————-   ۹۸

۵-۲ نتیجه گیری  ——————————   ۱۰۱

۵-۳ پیشنهادات تحقیق————————— ۱۰۳

پیشنهاد پژوهشی تحقیق ——————————————–   ۱۰۳

پیشنهاد کاربردی ————————————————-   ۱۰۴

۵-۴مشکلات و­محدودیتهای تحقیق ——————-   ۱۰۴

فهرست منابع

منابع فارسی   ——————————-   ۱۰۶

منابع  انگلیسی ——————————   ۱۱۰

پیوست ——————————————————–  ۱۱۱

پیوست ها

پیوست الف: جدول ۴ـ‌۱ ————————–   ۱۱۳

پیوست ب: جدول ۴ـ‌۲ —————————-   ۱۱۴

پیوست ج: جدول ۴ـ‌۳ —————————-   ۱۱۵

چکیده انگلیسی ————————————————–   ۱۱۶

 ۱-۱بیان مساله

نگرش فلسفی به علم، هنر، دین، تاریخ و تعلیم و­تربیت سبب پیدایش دانش های جدیدی تحت عنوان فلسفه علم، فلسفه دین و­فلسفه تعلیم و­تربیت  شده است(گلستانی، ۱۳۷۸) .

این نظریه که فلسفه و­تعلیم و­­تربیت با یکدیگر ارتباط دارند، یقیناً نظریه ی جدیدی نیست، دست کم از زمان افلاطون، بسیاری از فیلسوفان برجسته به مسائل تربیتی پرداخته اند.

از آنجا که فلسفه بطور سنتی، ماهیت واقعیت، معرفت و­ارزش را تحت بررسی قرار داده است، پس با تعلیم و­تربیت روابط آشکاری دارد (فرمهینی فراهانی، ۱۳۸۴). «فلسفه آموزش و پرورش یکی از دانشهای میان رشته ای است که با دو قلمرو «فلسفه» و­«آموزش وپرورش» در ارتباط است»        (نلر، ۱۳۷۷: ۱). در واقع ترکیبی است از دو رشته  و­از اقسام فلسفه های مضاف به حساب می آید­که با روش عقلانی به تبیین و­اثبات مبادی تصوری و­­تصدیقی تعلیم و­تربیت می‌پردازد (بهشتی، ۱۳۸۵).

«فلسفه» و­«تعلیم و­تربیت» از همان ابتدا چالش برانگیز بوده است. مثلاً یکی از چالشهای مطرح در مورد آن این است که فلسفه یک حوزه نظری و­تئوری محض است و­تعلیم و­تربیت یک حوزه کاربردی و­عملی می باشد که کنار هم قرار گرفتن این دو باید تبیین شود (میرزامحمدی، ۱۳۸۶) .

تعلیم و­تربیت یا همان آموزش و­پرورش از مسائل اساسی زندگی انسان است که باید هدف و­مقصدی داشته باشد. جوامع انسانی به هنگام طرح و­سامان بخشیدن سازمان آموزش و­پرورش، مجموعه هدفهایی را معین می سازند که نشانه جهت یابی و­اتخاذ موضع نظری از جانب یک جامعه در مورد مسائل اساسی معنوی و­مادی، فرهنگی و­تربیتی و­اجتماعی و­اقتصادی است. این جریان همانا پرداختن به فلسفه آموزش و­پرورش است که در زمان ما در سرلوحه قوانین تربیتی کشورهای جهان به صورت سیاست فرهنگی و­تربیتی درج شده است ( نلر، ۱۳۷۷). تعلیم و­تربیت حوزه وسیعی دارد و­هر جامعه­ای با توجه به ارزش ها و­فرهنگ خود  نظام تعلیم و­تربیت را پایه گذاری می کند.

فلسفه تعلیم و­تربیت بطور رسمی مربوط به قرن بیستم است اما استفاده از فلسفه در پاسخ گویی به مسائل ناشی از آموزش و­پرورش مدرسه­ای، موضوع جدیدی است (کامینسکی، ۱۹۸۸)[۱]. که وظیفه آن، تجزیه و­تحلیل و­توضیح هرگونه فعالیت تربیتی است که نظام اجتماعی معین انتخاب کرده است و­بررسی انتقادی هدف ها و­روش هایی است که در فعالیت هایی تربیتی مورد استفاده قرار می گیرند. پس فلسفه آموزش و­پرورش فقط جنبه نظری ندارد که  دور از عمل تربیت باشد و­نقش موثری در کیفیت آن ایفا نکن۱د بلکه ارزشها، هدف ها و­روش های آموزش و­پرورش را با توجه به فرهنگ و­نیازمندی های فرد و­جامعه مورد تحلیل قرار می دهد و­براساس یافته های روانشناسی و­آموزش و­پرورش جدید، معلمان را در عمل تربیتی راهنمایی می کند (بنی سی و دوایی، ۱۳۸۷).

آموزش و­پرورش همواره بعنوان رکن اساسی جامعه و­زمینه بوجود آوردن رشد و­پیشرفت برای یک نظام و­کشور تلقی می گردد. انسانها از دیرباز آموخته اند که با یکدیگر در تعامل بوده و­ارتباط داشته باشند تا از این طریق بتوانند مشکلات زندگی خود را حل نمایند و­از آنجا که علم پیشرفت نموده این ارتباط در ابعاد گوناگون گسترش یافته و­جنبه بین المللی یافته است و­داشتن ارتباط جهانی و­از طرفی رسیدن به پیشرفت در مورد نظام آموزشی مستلزم مطالعه نظام آموزش و­پرورش کشورهای دیگر و­دستیابی به نوآوریها و­روش های آنها دارد ضرورت بررسی فلسفه تعلیم و­تربیت کشورها را مشخص می گردد.

اما با وجود مطالعات بسیاری که در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت انجام گرفته است این بحث هنوز جای کار بسیار دارد خصوصاً وقتی که مقایسه فلسفه تعلیم و­تربیت چند کشور در پژوهشها چندان مورد توجه قرار نگرفته، در این راستا چندین پژوهش انجام شده است که بطور اختصار ذکر         می شود.

بهشتی(۱۳۸۵) در مقاله علمی-­پژوهشی با عنوان «فلسفه تعلیم و­­تربیت در جهان امروز»، فلسفه تعلیم­و­تربیت را از دو منظر: ۱- «دیدگاه های فیلسوفان در باب تعلیم و­تربیت» ۲- «یک رشته تحصیلی» بررسی نموده است. لطف­آبادی(۱۳۸۶) نیز در مقاله پژوهشی خود با عنوان «رویکردی نو به فلسفه تعلیم و­­تربیت» بیان نمود که: اگر تعلیم و­­تربیت ما بر فلسفه­ای روشن و­رهایی­بخش متکی باشد، کودکان و­نوجوانان و­جوانان ایران خواهند توانست در مورد دیدگاه ­های متفاوت و­در مورد معنای زندگی خود در محیط محلی و­ملی و­جهانی، به­درستی بیندیشند و­مهارت­ های خود را برای زندگی انسانی گسترش دهند. میرزامحمدی(۱۳۹۰) در مقاله علمی پژوهشی با عنوان «بررسی و­نقد رویکردهای  پژوهش تطبیقی در فلسفه تعلیم و­تربیت»، مشکلات فلسفه تعلیم و­تربیت تطبیقی و­نگاه­های مختلف در پژوهش­های تطبیقی را مطرح نموده و­سپس به دو رویکرد تاریخی و­پدیدارشناختی در پژوهش های تطبیقی فلسفه تعلیم و­تربیت اشاره داشته و­رویکرد سومی را که ترکیبی از دو رویکرد پیشین است مورد تایید قرار داده است. شعبانی ورکی و­محمدی چابکی(۱۳۸۷) درمقاله­ای پژوهشی تحت عنوان «تاریخ فلسفه تعلیم و­تربیت در ایران» به این یافته رسیدند که با وجود  انتشار آثار بسیار در زمینه­ فلسفه تعلیم و­تربیت در ایران، فیلسوفان تربیتی کشورمان  بیشتر به سودآوری فلسفه برای معلمان و­دانش­ آموزان گرایش داشته اند. ولی باید فهم مبانی فلسفی تعلیم و­تربیت و­نه صرفاً بهبود عمل آموزش باید در کانون توجه متخصصان این رشته قرار گیرد.الیاس[۲] (۱۳۸۲) در مقاله خود  با عنوان «فلسفه تعلیم و­تربیت قدیم و­معاصر» به بیان خلاصه­ای از تاریخچه فلسفه تعلیم و­تربیت و­رابطه بین فلسفه و­تعلیم و­تربیت می ­پردازد.

بررسی پژوهش­های ذکر شده نشان می­دهد با وجود مطالعات گسترده ­ای که پیرامون فلسفه تعلیم و­تربیت صورت گرفته، به آن در زمینه مقایسه کشورهای مختلف توجه چندانی نشده است و­این درحالی است که ضرورت آن امروزه بخوبی آشکار گردیده است.

«از طرفی فلسفه آموزش و­پرورش به فرایند آموزش و­پرورش در جامعه جهت می دهد و­هرگونه فعالیت تربیتی در یک جامعه وقتی سود بخش و­موثر خواهد بود که بر فلسفه روشن مبتنی باشد» (مغنیان، ۱۳۸۴ :۱۸۳). خصوصاً در جوامع امروزی که روز به روز شاهد پیچیدگی هر چه بیشتر و­تخصصی شدن امور هستیم آموزش مهارتها و­تخصص­های لازم برای بهتر زیستن و­فعالیت در چنین عرصه های پویا و­متحول، یکی از ارکان اصلی هر نظام اجتماعی به شمار می رود. شکل گیری عصر اطلاعات و توسعه روابط بین کشورها و­ملت ها و­پیدایش اشکال جدید آموزش نظیر آموزش مجازی و­از راه دور، سیاستگذاری دقیق آموزشی و­برنامه ریزی در سطوح و­حوزه های مختلف نظام آموزشی را به یکی از سرنوشت سازترین حوزه ها مبدل نموده است (نگاهداری، ۱۳۸۴). همه موارد ذکر شده بنحوی برگرفته از فلسفه تعلیم و تربیت است که، ضرورت و­جایگاه مطالعه فلسفه تعلیم و­تربیت کشورهای مختلف را برای ما مطرح می نماید.

از آنجا که نظام آموزشی هر کشور برگرفته از فلسفه تعلیم و­تربیت آن به عنوان عنصری جهت دهنده است لذا بنظر می رسد در کنار مطالعه آموزش و­پرورش کشوها، بررسی فلسفه تعلیم و­تربیت آنها امری لازم و­اجتناب ناپذیر است. بنابراین در این تحقیق سعی شده که ابعاد گوناگون نظام آموزشی و­فلسفه تعلیم و­­تربیت کشورهای مختلف مورد توجه قرار گیرد و­از تجارب آموزشی آنها در بهینه سازی نظام آموزشی کشور استفاده شود ولی این مطلب هرگز به این مفهوم نبوده که باید در فلسفه تعلیم و­تربیت به تقلید کورکورانه از کشورهای دیگر بپردازیم بلکه برای بهره گیری مفید از آنها باید آن را با شرایط نظام آموزشی کشورمان منطبق سازیم و­سپس راهکارهای مناسب برای  بهبود نظام آموزشی کشورمان را  از دل آنها بیرون بکشیم. در این راستا این تحقیق در پی پاسخ به این سوالات است که جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و تربیت در کشور ایران نسبت به کشورهای دیگر چگونه است و­چگونه می توان با مطالعه فلسفه تعلیم و­تربیت کشورهای دیگر، راهکارهایی جهت بهبود نظام آموزشی ایران در جهت مطلوب ارائه نمود؟

۱-۲ اهمیت و­ضرورت تحقیق

۱-۲-۱فواید نظری تحقیق

۱)آگاهی از جایگاه فلسفه تعلیم و­تربیت در کشور ایران

۲) آگاهی از فلسفه تعلیم و­تربیت کشورهای مختلف و­جایگاه آن در نظام آموزشی

۳) توسعه دانش و­چهار چوب نظری پیرامون فلسفه تعلیم و­تربیت

۱-۲-۲فوایدکاربردی تحقیق

۱)برای انجام تغییرات در وضع موجود دستگاه های تربیتی کشور به ما کمک می نماید.

۲) می تواند برای استفاده سیاستگذاران و­­تصمیم گیرندگان در حوزه عمل منبع اصلی بهره­ گیری قرار­گیرد.

۳)به علت نقش جهت دهی فلسفه در فرایندهای مختلف آموزشی از جمله تدوین  اهداف، روشها و­ارزشیابی، کمک می نماید.

۴)به معلمان و­اساتید در زمینه اتخاذ روش های گزینش فلسفه تعلیم و­تربیت صحیح کمک نماید.

۱-۳ اهداف تحقیق

۱-۳-۱ هدف کلی:

آشنایی با جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و­تربیت کشورهای مختلف در نظام آموزشی آنها و­بهره گیری از تجربیاتشان  متناسب با جمهوری اسلامی در آموزش و­پرورش کشور ایران

۱-۳-۲ اهداف جزیی:

۱)جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و­تربیت کشور انگلستان

۲) جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و­تربیت کشور آمریکا

۳) جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و­تربیت کشور ژاپن

۴) جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و­تربیت کشورآفریقای جنوبی

۵) جایگاه و­نقش فلسفه تعلیم و­تربیت کشور ایران

۱-۴ سوالات تحقیق

۱-۴-۱ سوال اصلی:

فلسفه تعلیم و­تربیت در نظام آموزش و­پرورش کشورهای منتخب چه نقش و­جایگاهی دارد؟

۱-۴-۲ سوالات فرعی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *