۱-۶ قلمرو تحقیق

۷ ۱-۶-۱ محدوده تحقیق.

۷ ۱-۶-۲محدودیت­های تحقیق

۷ ۱-۷  تعریف واژه ­ها،مفاهیم و متغیرها

۷

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق ۲-۱ مقدمه

۱۰ ۲-۲ مبانی نظری تحقیق.

۱۰ ۲-۲-۱ آلوئه ورا

۱۰ ۲-۲-۲ گیاه شناسی

۱۰ ۲-۳ بررسی نظریه­ های پیرامون تحقیق.

۱۲ ۲-۳-۱ آنزیم

۱۲ ۲-۳-۲ آنزیم های پلاسمای خون

۱۳ ۲-۳-۳ عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیمی

۱۴ ۲-۳-۴ کوآنزیم ها.

۱۴ ۲-۳-۵ اندازه گیری کمی فعالیت آنزیم

۱۵ ۲-۳-۶ ایزوزیم ها

۱۵ ۲-۳-۷ کوفتگی عضلانی تأخیری.

۱۵ ۲-۳-۸ نظریه التهاب.

۱۶ فهرست مطالب عنوان

صفحه ۲-۳-۹ نظریه اسپاسم عضلانی

۱۶ ۲-۳-۱۰ نظریه آسیب بافت همبند

۱۷ ۲-۳-۱۱ نظریه اسید لاکتیک.

۱۷ ۲-۳-۱۲ نظریه آسیب عضلانی.

۱۷ ۲-۳-۱۳ نظریه ی نشت آنزیم ها.

۱۸ ۲-۳-۱۴ روش های درمان کوفتگی عضلانی.

۱۸ ۲-۳-۱۵ مارکرهای سرمی آسیب عضلانی

۲۱ ۲-۳-۱۶ پروتئین واکنشگر(CRP) C.

۲۱ ۲-۳-۱۷ کراتین کیناز (CK).

۲۲ ۲-۳-۱۸ لاکتات دهیدروژناز (LDH).

۲۴ ۲-۴ پیشینه تحقیق.

۲۵ ۲-۴-۱ مروری بر تحقیقات داخلی.

۲۵ ۲-۴-۲ مروری بر تحقیقات خارجی.

۲۷ ۲-۵ جمع بندی.

۳۱ فصل سوم:روش شناسی تحقیق ۳-۱ مقدمه

۳۳ ۳-۲ روش تحقیق.

۳۳ ۳-۳ جامعه آماری

۳۳ ۳-۴ نمونه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه

۳۳ ۳-۵ ابزار و وسایل جمع آوری اطلاعات

۳۴ ۳-۵-۱ ابزار جمع آوری اطلاعات.

۳۴ ۳-۵-۲ وسایل اندازه گیری

۳۴ ۳-۶متغیرهای تحقیق

۳۴ ۳-۶-۱متغیر مستقل

۳۴ ۳-۶-۲ متغیر وابسته.

۳۴ ۳-۷ فرایند تحقیق

۳۴ ۳-۷-۱ نحوه تهیه کپسول آلوئه ورا

۳۵ ۳-۷-۲ نحوه مصرف کپسول های حاوی آلوئه ورا

۳۵ فهرست مطالب عنوان

صفحه ۳-۷-۳ برنامه تمرین هوازی.

۳۵ ۳-۸ روش­های گرد آوری اطلاعات

۳۶ ۳-۹ روش تجزیه تحلیل داد­ها.

۳۶ ۳-۹-۱ آمار توصیفی.

۳۶ ۳-۹-۲ آمار استنباطی.

۳۶ فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته­ های تحقیق ۴-۱ مقدمه

۳۸ ۴-۲  توصیف داده ها

۳۸ ۴-۲-۱ ویژگی­های توصیفی آزمودنی ها

۳۸ ۴-۲-۲  لاکتات دی هیدروناژ .

۳۹ ۴-۲-۳  غلظت کراتین کیناز .

۳۹ ۴-۲-۴ پروتئین واکنش گرC.

۴۰ ۴-۳ آمار استنباطی.

۴۱ ۴-۴ آزمون فرضیه ­های تحقیق

۴۲ ۴-۳-۱فرضیه اول.

۴۲ ۴-۳-۲ فرضیه دوم.

۴۳ ۴-۴-۳ فرضیه سوم

۴۵ ۴-۵ جمع بندی.

۴۶ فصل پنجم: بحث، بررسی و نتیجه گیری ۵-۱ مقدمه.

۴۸ ۵-۲ خلاصه تحقیق

۴۸ ۵-۳ بحث

۴۹ ۵-۴ نتیجه گیری.

۵۱ ۵-۵ پیشنهادات تحقیق

۵۱ ۵-۵-۱ پیشنهادات برخاسته از تحقیق.

۵۱ ۵-۵-۲ پیشنهاد برای دیگر محققان

۵۲ پیوست­ها.

۵۳ منابع

۵۷
  • مقدمه

با گذشت زمان، سطوح مهارتی ورزشکاران در رشته­های مختلف پیشرفت کرده است و رکوردهای ورزشکاران به فرازهای جدیدی رسیده و مرز بین موفقیت و شکست کوچکتر شده است. بنابراین ورزشکاران و مربیان، هر عاملی را که بتواند هر چند جزئی شانس پیروزی را افزایش دهد جستجو می­ کنند و به این ترتیب مصرف مکمل­ های غذایی در ورزش بسیار گسترده شده است. در این میان مکمل­های طبیعی جایگاه ویژه ای داشته و موضوع تحقیق بسیاری از فیزیولوژیست های ورزشی شده است. اصولا مکمل­های طبیعی دارای نقش کم ضررتر یا بی ضرری نسبت به مکمل­های صناعی بوده و بر خلاف مکمل­های صناعی فاقد افزودنی­های احتمالا غیر مجاز هستند. از آن جمله می­توان به گیاه آلوئه ورا به نام علمی آلوئه بابادنسیس[۱]و از خانواده لیلیاسیا[۲] اشاره کرد که از گذشته­های دور استفاده و کاربردهای فراوانی دارد. برگ این گیاه حاوی غلظت بالائی از ترکیبات آنتراکینون است که خواص ضد التهاب، ضد سرطان، آنتی اکسیدان و ضد اولسر دارد(۱). آلوئه ورا با مهار تولید اینترلوکین ۶ و ۸ و کاهش چسبندگی لکوسیت ها و نیز افزایش سطح اینترلوکین ۱۰ وکاهش سطح فاکتور نکروز تومور آلفا[۳] در مهار واکنش های التهابی مؤثر است(۱و۲).

براساس اظهارنظر IASC[4] ارزش تجارت جهانی محصول خام این گونه گیاهی حدود ۱۲۵ میلیون دلار و ارزش محصول نهائی تولید شده بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار است(۱)، که در حال حاضر در صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی و صنایع داروئی استفاده می­ شود و با توجه به پتانسیل­های بالقوه این گیاه، ورزش نیز می تواند یکی از زمینه ­های مصرفی این گیاه باشد. با توجه به اینکه سطح زیر کشت گیاه آلوئه ورا بالغ بر۲۳ هزار هکتار است می توان به اهمیت آن در صنایع مختلف پی برد. قابل ذکر است کشور تایلند با ۳۴ درصد فروش محصولات آلوئه ورا رتبه اول در این زمینه را دارد(۳).

این گیاه ۳۸۰ گونه زیرخانواده دارد و عدد کروموزومی پایه­ آن ها ۷ است(۱). با توجه به علاقه وافر مردم ایران و نیز مصرف روز افزون مکمل­های طبیعی و اهمیتی که این بخش از منابع طبیعی ایران از نظر اقتصادی و داروئی دارد. ضرورت تحقیق در زمینه اثرات انتی اکسیدانی گیاه الوئه ورا آشکارتر می­ شود(۱و۳).

۱-۲- بیان مسئله:

امروزه در دنیائی که مملو از آلودگی مواد شیمیائی، ترکیبات مصنوعی و شرایط استرس زا است زندگی   می­کنیم که می­توان تهدیدی برای سلامتی باشد. که این تهدیدات را می­توان با مواد غذایی مصرفی و مکان زندگی و هوائی که تنفس می کنیم کنترل می­کنیم. گیاهان از ابتدای تاریخ یکی از مهمترین منابع غذایی و داروئی به شمار رفته که جنبه درمانی آن­ها از اهمیت به سزائی برخوردار است. با توجه به اینکه در ورزش قهرمانی مصرف مکمل برای بالا بردن توانائی ورزشکاران گستردگی زیادی پیدا کرده است و حتی در سطح مدارس و مسابقات دانش آموزی نیز استفاده از مواد ممنوعه و مکمل­ها متداول شده است. در این بین اگر با آگاهی و ملاحظات تغذیه ای و شناخت گیاهان داروئی بتوان مکمل­های سالم و بدون عوارض جانبی را شناسائی و به مواد مفید در ورزش تبدیل کرد می­توان از خسارات و تبعات مصرف مکمل­های شیمیائی کاست و ورزش در سطوح مختلف را بی نیاز از مواد ممنوعه خطرناک کرد(۳و۴).

باتوجه به اینکه سطح رقابت­های ورزشی بالارفته و رکوردها به یکدیگر نزدیکتر شده اند، ورزشکاران به دنبال افزایش عملکرد خود هستند که برای نیل به این هدف نقش مکمل­های غذایی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است (۴). تمرین­های ورزشی سنگین مانند تمرین و مسابقاتی که ورزشکاران سطوح حرفه ای به ویژه دو و میدانی انجام می دهند اکسیژن مصرفی و تولید رادیکال­های آزاد داخل سلولی را به طور قابل توجهی افزایش می دهند(۲،۶). در نتیجه ممکن است در هموستاز اکسیدانتی – آنتی اکسیدانتی عدم تعادل به وجود آید (۲) بنابراین در صورتی که تولید رادیکال­های آزاد از توان مقابله سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی آندوژنز فراتر رود فشار اکسایشی ایجاد می­ کند. در اثر آسیب­های اکسایشی محصولاتی از قبیل کراتین کیناز (CK)که شاخص آسیب عضلانی است افزایش می­یابد. بر همین اساس، در برخی تحقیقات ارتباط بین رادیکال­های آزاد و شاخص ­های آسیب عضلانی بررسی شده است. با توجه به اینکه ROS [5] در پاسخ به ورزش تولید    می­ شود و به ایجاد آسیب اکسایش (۷) و آسیب عضلانی اسکلتی (۸) منجر می­ شود این امکان وجود دارد که مکمل­های آنتی اکسیدانتی بدن فشار اکسایش ناشی از ورزش، التهاب و آسیب عضلانی جلوگیری کند. مکمل­های آنتی اکسیدان متعددی برای حفاظت سلول از رادیکال آزاد معرفی شده اند، مانند: ویتامین E-C و کاروتنوئید ها و فلاونوئیدها (۹) بنابراین استفاده از مکمل­های آنتی اکسیدانی در تمرین­های شدید می ­تواند آسیب اکسایش ناشی از ورزش را در عضلات اسکلتی به تعویق اندازد(۲).

ماستالیدیس[۶] و همکاران (۲۰۰۶) تأثیر مصرف مکمل­های آنتی اکسیدانی را بر شاخص ­های آسیب عضلانی در دوندگان فوق ماراتن بررسی کرده اند و نشان داده اند  که شاخص ­های پلاسمائی آسیب عضلانی در اثر ورزش استقامتی افزایش می­یابد و تحت تأثیر مکمل­های آنتی اکسیدانی قرار نمی­گیرد.

تیبر[۷] و همکاران (۲۰۰۶) با بررسی مصرف مکمل ویتامین توسط ۲۲ مرد و زن دونده شرکت کننده در مسابقات فوق ماراتن نشان داده اند که مصرف مکمل­های ویتامینی از آسیب های فشار آکسایشی و پراکسید شدن لیپیدی جلوگیری می کند اما برآسیب DNA، التهاب و آسیب عضلانی تأثیر ندارد (مکمل­های ویتامینی بر لاکتات دی هیدروژناز تأثیری نداشت) و مکانیسم آسیب اکسایش، مستقل از آسیب عضلانی و التهاب بود(۱۴)

کاستلو[۸] و همکاران (۲۰۰۸) تأثیر مصرف مکمل­های آنتی اکسیدان را در کاهش فعالیت ROS  و [۹]DOMS  را در ۲۴ مورد مرد سالم غیر ورزشکار بررسی کرده اند،CK  هموگلوبین و پروتئین کربونیل (شاخص فشار اکسایش پروتئین) ارزیابی شد(۱۵). نتایج آن­ها نشان داد که مصرف مکمل های آنتی اکسیدان بر DOMS و شاخص آسیب اکسایش و بافتی اثری ندارد هر چند در نمونه­های خونی که ۴۸ ساعت بعد از تمرین گرفته شده بود ck در گروه مکمل کمتر بود (۱۶).

مسیبی و همکاران(۱۳۸۸) در بررسی خواص بیولوژیکی آلوئه ورا به این نتیجه رسیدند که عصاره آلوئه ورا بر فاکتور نکروز تومور آلفا تأثیر معنی دار دارد که نشان دهنده خواص آنتی اکسیدان مؤثر گیاه آلوئه ورا است(۳).

در بین مارکرهای رادیکال آزاد پروتئین واکنشگر C (CRP) نیز یکی از نشانه­ های حساس به التهاب است که در پاسخ به عوامل متعددی از جمله آسیب بافتی از کبد آزاد می­ شود مقدار طبیعی آن ۵/۳ میلی گرم بر لیتر است که در واکنش­های التهابی مقدار آن به طور ناگهانی تا ۳۰۰۰ هزار برابر میزان طبیعی می­رسد(۱۵و۱۶).

تقیان (۱۳۹۱) در بررسی آثار کوتاه مدت تمرین حاد بر میزان CRP پلاسما در زنان چاق و زنان دارای وزن طبیعی به این نتیجه رسید که تفاوت معنی داری در سطح CRP  در بین دو گروه آزمون و کنترل مشاهده شد(۲).

با توجه به اینکه آگاهی دقیق از خواص آنتی اکسیدان آلوئه ورا می تواند در بهبود عملکرد وکاهش آسیب سلولی ورزشکاران مؤثر باشد محقق برآن است تا تأثیر این گیاه را بر شاخص های آسیب­های سلولی پس از یک دوره تمرین هوازی را در پسران ورزشکار بسنجد.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق     

هزاران سال است که برگ­های گیاه آلوئه ورا به طور گسترده در کشورهای مختلف به عنوان دارو مصرف  می­ شود اثرات درمانی و فارمالوژیک متعددی که برای این گیاه ادعا شده است، غالباً براساس سابقه طب سنتی است. اما مطالعات بالینی در سال­های اخیر روی اثرات درمانی این گیاه صورت گرفته است. در یک بررسی بالینی نسیف­ها[۱۰] و همکاران در سال ۱۹۹۳ مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا در بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی باعث کاهش کسترول تام، تری گلیسرید و لیپوپروتئین­های LDL سرم در مقایسه با قبل از درمان شده است. این اثرات در شرایطی به دست آمد که هیچکدام از بیماران مورد بررسی به علت عوارض نامطلوب دارو (ژل آلوئه ورا) از بررسی خارج نشده اند(۱و۴). وینگ ژو[۱۱] و همکاران (۱۹۹۸) تأثیر آلوئه ورا روی تأثیر سلول­های ماهیچه ای صاف عروقی پس از صدمات شریانی را بررسی کرده اند و نتیجه گرفتند که آلوئه ورا یک ممانعت کننده قوی برای تکثیر سلول­های Sms[12] است و تأثیر فارماکولوژیکی آلوئه ورا در کاهش تکثیر Sms در Invivo  نشان داده است که موجب کاهش تکثیر سلول­های لایه درونی رگ می­ شود، لازم به ذکر است که این تکثیر موجب انسداد مجدد رگ می­ شود(۹) . اما از طرفی آسیب عضلانی عاملی است که در موفقیت ورزشکاران نقش منفی دارد(۲).

براساس تحقیقات منتشر شده در مجله تمرینات عمومی بریتانیا[۱۳] که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد آلوئه ورا اثر درمانی قوی در سندرم خستگی مزمن و آسیب­های ورزشی دارد.راجا سیکاران[۱۴] در سال ۲۰۰۵ و جی بندی در سال ۲۰۰۴ خواص آنتی اکسیدانی آلوئه ورا را بررسی کرده اند به نتایج مشابهی رسیدند که حکایت از تأثیر معنی دار در بهبود کارائی دستگاه ایمنی بدن دارد. مسیبی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی فعالیت ایمنومدولاتوری عصاره آلوئه ورا بر فاکتور نکروز تومور آلفا در مدل حیوانی را مورد بررسی قرار داده اند که به طور معنی داری با کاهش علائم بالینی انسفالومیلیت اتوایمیون تجربی و تأخیر در شروع بیماری شد. میزان فاکتور نکروز تومور آلفا تولید شده از سلول های تک هسته ای طحال موش های درمان شده با آلوئه ورا به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (۳).

ماستالودیس و همکاران (۲۰۰۶) تأثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی را در شاخص های آسیب عضلانی در دوندگان فوق ماراتن بررسی کرده اند و نشان دادند که شاخص های پلاسمائی آسیب عضلانی در اثر ورزش استقامتی افزایش می یابد و تحت تأثیر مکمل های آنتی اکسیدانی قرار نمی گیرد(۹).

محرابیان و مجد (۱۳۹۰) اثر بازدارندگی ژل آلوئه ورا در جهش های منجر به سرطان را به اثبات رساندند(۱).

ترابر[۱۵] و همکاران (۲۰۰۶) با بررسی مصرف مکمل های ویتامینی در دوندگان شرکت کننده در مسابقات فوق ماراتن نشان دادند که مصرف مکمل های ویتامینی از آسیب های فشار اکسایشی و پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری می کند اما بر التهاب و آسیب های عضلانی تأثیری ندارد و مکانیسم آسیب اکسایشی مستقل از آسیب عضلانی و التهاب بود (۱۶و۲).

رافائل[۱۶] و همکاران (۲۰۰۷) اثر مکمل های آنتی اکسیدانی و تکرار دوره های ورزش استقامتی با شدت متوسط را بر شاخص های آسیب عضلانی (CK) می­ شود اما بر پاسخ­های سیستماتیک اثری ندارد. به نظر می­رسد نتایج تحقیقات، تحت تأثیر سطح ورزش میزان و مدت و نوع مکمل های آنتی اکسیدانی مصرف است. با اینکه برخی تحقیقات کاهش بیوماکرهای فشار اکسایشی را پس از مصرف مکمل­های آنتی اکسیدانی گزارش کرده اند اما کارائی مکمل­های آنتی اکسیدانی در عملکرد ورزش قهرمانی به ویژه در دوره­ های شدید دو و میدانی که هنوز در سنین رشد قرار دارند مبهم است (۲۱).

با توجه به نتایج ضد و نقیض تحقیقات در خصوص پاسخ بدن به این گونه مکمل­ها و با توجه به اینکه دوندگان پسر در این رده سنی در سن بلوغ قرار دارند و درگیر تمرین­های سنگین دو و میدانی هستند و احتمال نیاز آن­ها به مکمل­ها وجود دارد ضرورت اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش آنتی اکسیدانی آلوئه ورا به عنوان مکملی که بر استرس اکسایش و آسیب عضلانی به طور همزمان در ورزشکاران پسر جوان که فعالیت­های هوازی را انجام می­ دهند آشکار می­سازد.

۱-۴- اهداف تحقیق:

۱-۴- ۱-هدف کلی

تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر برخی شاخص ­های آسیب سلولی پس از یک دوره تمرین هوازی در پسران ورزشکار ۱۸-۱۵ سال

۱-۴-۲- اهداف جزئی

  • تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر سطح لاکتات دی هیدروژناز خون (LDH) پسران دانش آموز ۱۸-۱۵ سال پس از یک دوره تمرین هوازی
  • تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر سطح کراتین کیناز (CK) پسران دانش آموز ۱۸-۱۵ سال پس از یک دوره تمرین هوازی
  • تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر سطح پروتئین واکنش گر، (CRP) پسران دانش آموز ۱۸-۱۵ سال پس از یک دوره تمرین هوازی

۱-۵- فرضیه های تحقیق:

  • مصرف آلوئه ورا بر سطح لاکتات دی هیدروناژ خون (LDH) پسران دانش آموز ۱۸-۱۵ سال پس از یک دوره تمرین هوازی تأثیر دارد.
  • مصرف آلوئه ورا بر کراتین کیناز خون (CK) پسران دانش آموز ۱۸-۱۵ سال پس از یک دوره تمرین هوازی تأثیر دارد.
  • مصرف آلوئه ورا بر پروتئین واکنش گر C(CRP) پسران دانش آموز ۱۸-۱۵ سال پس از یک دوره تمرین هوازی تأثیر دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق:

۱-۶-۱- محدوده تحقیق:

۱- سن: آزمودنی­ها در رده سنی ۱۸-۱۵ سال قرار داشتند.

۲- جنس: در این تحقیق همه آزمودنی­ها مذکر هستند.

۳- میزان ورزش: برای دو گروه آزمودنی زمان مساوی در نظر گرفته شد.

۴- بیماری: همه آزمودنی­ها از نظر ابتلا به بیماری های کلیوی، قلبی، تنفسی و از طریق تکمیل پرسش نامه سلامت کنترل شده و افراد سالم برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند.

۵- زمان نمونه گیری: نمونه گیری خونی ۲۴ ساعت قبل و بعد از تست کوپر انجام شد.

۶- مصرف مکمل­ها: هیچ کدام از آزمودنی ها از مکمل غذایی استفاده نکردند.

۱-۶-۲ محدودیتهای تحقیق

۱-ژنتیک

۲-تغذیه

۳-خواب و استراحت

۴-انگیزه آزمودنی ها

۵-بلوغ

۱-۶-۷ تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها:

آلوئه ورا[۱۷]: گیاهی متعلق به خانواده لیلیاسیا بوده و در ایران فقط یک گونه (آ . لیتولی لیز بیکر[۱۸] دارد که در سواحل جنوبی ایران می روید و به آن صبر زرد می گویند که دارای ویتامین های E و C  است]۱[.

کراتین کیناز[۱۹]: یکی از آنزیم­ های مهم در دستگاه فسفاژن است که در تبدیل کراتین به کراتین فسفات و بالعکس نقش اساسی دارد در این تحقیق افزایش آن به عنوان یکی از نشانه­ های تخریب سلول عضلانی مطرح است]۲[.

لاکتات دی هیدروناژ[۲۰] :آنزیمی است که در انتقال هیدروژن دخالت داشته و باعث اکسید شدن اسید لاکتیک و تبدیل آن به اسید پیرویک می گردد. تغییرات این آنزیم دیر تر از CK رخ می دهد و معمولاً ۲۴-۴۸ ساعت پس از تحریک به تدریج افزایش می یابد]۲[.

پروتئین واکنش گرC  عضوی از خانواده پروتئین­های پنتراکس است که به عنوان یک نشانه گر التهابی مورد سنجش قرار می گیرد. با گیرنده های سطح سلول واکنش می دهد و سبب تسهیل و گسترش فاگوسیتوز می شود و هر دو عمل التهابی و ضد التهابی را از خود بروز می دهد]۲[.

آسیب سلولی  : اگر محدوده­های پاسخ سازش پذیری سلول عضلانی نسبت به یک محرک فزونی یابد یا در برخی موارد خاص چنانچه احتمال سازش پذیری وجود نداشته باشد در آن صورت به دنبال آن زنجیره ای از وقایع رخ می دهد که تحت عنوان آسیب سلولی نامیده می شود ]۳و۴ [.

میزان فعالیت آنزیم  : یکی از راه­های ارزیابی تغییرات آنزیم ها است عمومی ترین واحد اندازه گیری آن واحد بین المللی (IU) در لیتر است ]۲و۱[.

سیستم هوازی : یکی از مسیرهای تولید انرژی که در فعالیت های سبک با شدن کم در مدت طولانی و با حضور اکسیژن انرژی مورد نیاز عضلات را تأمین می­دهد]۲[.

مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه:

در فصل قبل ضمن معرفی تحقیق، بیان مسأله و ضرورت آن اهداف و فرضیه ­های تحقیق ذکر شدند در این فصل مبانی نظری مرتبط با موضوع با بهره گرفتن از جدیدترین منابع علمی بررسی می­ شود و سپس تحقیقات انجام شده در زمینه ­های تحقیق، مورد بررسی قرار می­گیرند.

۲-۲- مبانی نظری تحقیق

۲-۲-۱- آلوئه ورا

استفاده از گیاهان داروئی به عنوان مواد داروئی و مکمل­های غذایی برای بهبود سلامت عمومی و درمان بیماری­ها جایگاه ویژه ای را با خود اختصاص داده است. صدها سال است که این گیاهان در امر پزشکی و زیبائی مصرف می­ شود. اولین بار در سال ۱۹۳۰ آلوئه ورا برای درمان زخم­های ناشی از سوختگی به کار رفت. برگ این گیاه حاوی غلظت بالائی از ترکیبات آنتراکینون است که در بسیاری از کشور ها به عنوان مسهل استفاده می­ شود. این گیاه بومی مناطق گرمسیری مثل ماداگاسکار و عربستان است و در کشور ما در استان های هرمزگان و بوشهر می­روید(۱).

در نوشته های کهن مصری آمده که در ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح از صبر زرد برای رفع عفونت­ها، ناراحتی های پوستی و به عنوان مسهل استفاده می­کردند. می­گویند اسکندر که برای التیام زخم های سربازان احتیاج به چنین گیاهی داشت دستور داد جزیره سوکوترا در نزدیکی سومالی را فتح و تمام آلوئه ورا های آن را برای استفاده با خود ببرند(۱و۳).

۲-۲-۲ گیاه شناسی :

جنس آلوئه متعلق به خانواده لیلیاسیا بوده و در ایران فقط یک گونه آ.لیلتولیز بیکر دارد که در سواحل جنوبی ایران می روید. طبق منابع معتبر گیاه شناسی این گیاه دارای ۳۸ زیر گونه است و عدد کروموزومی پایه ی آن ها ۷ است(۳).

آلوئه ورا گیاهی با ظاهری بوته ای انبوه، پایا، همیشه سبز، شاداب و پر طراوت، ارتفاع آن حدود ۶ سانتی متر بوده و دارای ساقه چوبی کوتاه به ضخامت ۱۰-۵۰ سانتی متر است. شیرابه زرد رنگ این گیاه با خاصیت مسهلی قوی شامل آنتراکینون­ها به خصوص آلوئین است. آنتراکینون ها، اشعه ماوراء بنفش خورشید را جذب و مانع بالا رفتن زیاد حرارت در بخش­های میانی برگ گیاه که محل ذخیره آب است، می شود.

– بخش میانی و عمده برگ را سلول­های مزوفیل که محتوی فیله ژل است تشکیل می­دهد تمامی کربوهیدرات­ها (پلی ساکاریدها) و گلیکوپروتئین­ها (آنزیم­ها) در برگ­های سبز و ضخیم ساخته می­شوند. مقادیر اضافی کربوهیدرات مورد نیاز برای متابولسیم گیاه به بخش فیله ی ژل منتقل می­ شود(۳،۳۲).

– ۹۹ درصد ژل این گیاه را آب تشکیل می­دهد و باقیمانده آن شامل ۷۵ ترکیب مختلف است که شامل :

۱- ویتامین­های A , D , E

۲- ویتامین­های ۱۲B و ۷B و ۳B و ۲B و ۱B و C

۳- آنزیم­ های آمیلاز و لیپاز که برای کاهش قند و چربی خون مفیدند.

۴- ساپونی­ها که خاصیت پاک کنندگی و ضد میکروبی دارند.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *