بند اول: مبتذل. ۱۰

بند دوم: مستهجن . ۱۱

گفتار چهارم: عفت و اخلاق ۱۱

بند اول: عفت ۱۱

بند دوم: اخلاق ۱۲

مبحث سوم: تاریخچه مختصر هنرهای صوتی- تصویری. ۱۲

گفتار اول: موسیقی . ۱۲

گفتار دوم: فیلم، عکس، سینما ۱۳

گفتار سوم: مجسمه سازی و نقاشی ۱۳

سخن محقق ۱۴

فصل دوم: سوابق تقنینی جرایم صوتی  تصویری . ۱۵

مبحث اول: ریشه جرایم سمعی و بصری ۱۵

مبحث دوم: بررسی جرایم سمعی و بصری در قوانین کیفری موضوعه . ۱۶

مبحث سوم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر قبل از انقلاب اسلامی. ۱۷

گفتار اول: جوامع و جرایم سمعی و بصری ۱۷

گفتار دوم: بررسی ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی سابق ۱۸

مبحث چهارم: بررسی عنصر معنوی جرم در ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی . ۲۰

گفتار اول: نظر مقنن در مورد عناصر جرایم صوتی و تصویری ۲۰

گفتار دوم: قوانین و آیین نامه های موجود ۲۴

مبحث پنجم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر بعد از انقلاب اسلامی ۳۰

سخن محقق ۳۴

نتیجه گیری کلی از بخش ۳۵

بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم سمعی و بصری. ۳۶

فصل اول: رکن قانونی ۳۷

مبحث اول: مبانی جرم انگاری . ۳۸

مبحث دوم: جهات افتراق و اشتراک مواد ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۵۲ ، ماده ۱۰۴ قانون راجع به مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ۳۹

مبحث سوم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲   ۴۱

مبحث چهارم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶          ۴۲

سخن محقق ۵۷

فصل دوم: رکن مادی جرم ۵۸

مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی ۵۸

مبحث دوم: بررسی ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ . ۶۱

گفتار اول: مرتکب جرم ۶۱

گفتار دوم: وسایل ارتکاب جرم . ۶۳

گفتار سوم: اشیاء مورد استفاده موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی . ۶۷

۱-نوشته. ۶۷

۲-طرح، گراور، نقاشی، تصاویر ۶۸

۱-۲-طرح ۶۸

۲-۲-گراور ۶۹

۳-۲-نقاشی و تصویر ۶۹

۳-اعلانات و علائم ۷۰

۴-فیلم و نوار سینما . ۷۳

۵-مطبوعات ۷۷

۶-تبلیغ و ترویج اصراف و تبذیر ۷۸

۷-اشیاء دیگر ۸۰

گفتار چهارم: نحوه ارتکاب جرم ۸۲

۱-تجارت . ۸۲

۲-نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن ۸۵

۳-وارد یا صادر کردن ۸۷

۴-کرایه دادن . ۸۸

۵-ترویج و انتشار دادن ۸۹

۶-تکثیر و توزیع . ۹۲

مبحث سوم: نسخ نشدن ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ . ۹۷

گفتار اول: نظرات دکترین . ۹۷

گفتار دوم: نظرات اداره حقوقی و رأی وحدت رویه ۱۰۰

۱-صفحه رأی وحدت رویه ۱۰۱

۲-استدلالها و ابهامات راجع به رأی وحدت رویه ۶۴۵- ۲۳/۹/۱۳۷۸ . ۱۰۵

گفتار سوم: نظریه شخصی . ۱۰۷

مبحث چهارم: مطلق یا مقید؟ . ۱۱۱

سخن محقق ۱۱۴

فصل سوم: رکن معنوی جرایم مربوط به صوت و تصویر . ۱۱۴

مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی ۱۱۵

مبحث دوم: رکن روانی جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی          ۱۱۶

گفتار اول: قصد مجرمانه . ۱۱۶

گفتار دوم: انگیزه جرم ۱۱۹

مبحث سوم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب ۱۳۷۲ ۱۲۲

مبحث چهارم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب ۱۳۸۶ ۱۲۵

سخن محقق ۱۲۶

نتیجه گیری کلی از بخش ۱۲۷

بخش سوم: سیاست های پیشگیرانه، واکنش قانونگذار، مرجع صلاحیت دار . ۱۲۹

فصل اول: سیاست های پیشگیرانه . ۱۳۰

مبحث اول: کلیات ۱۳۱

مبحث دوم: جنبه های متعدد اقدامات پیشگیرانه جرایم سمعی و بصری . ۱۳۳

گفتار اول: جنبه اقتصادی . ۱۳۳

گفتار دوم: جنبه مذهبی . ۱۳۴

گفتار سوم: جنبه تربیتی . ۱۳۵

گفتار چهارم: جنبه خانوادگی . ۱۳۵

مبحث سوم: پیشگیری جمعی از بزه کاری ۱۳۶

مبحث چهارم: حدود پیشگیری ۱۳۷

سخن محقق ۱۳۸

فصل دوم: مجازات . ۱۳۹

مبحث اول: کلیات ۱۳۹

مبحث دوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵    ۱۴۱

گفتار اول: مجازات اصلی ۱۴۱

گفتار دوم: مجازات تتمیمی و تبعی ۱۴۳

مبحث سوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، ۱۳۷۲ ۱۴۶

مبحث چهارم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، ۱۳۸۶ ۱۵۴

سخن محقق ۱۶۴

فصل سوم: مرجع صلاحیت دار . ۱۶۵

مبحث اول: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم مندرج در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی         ۱۶۵

مبحث دوم: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم خاص سمعی و بصری ۱۶۶

سخن محقق ۱۶۹

نتیجه گیری کلی از بخش ۱۶۹

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات . ۱۷۱

۱-نتیجه گیری . ۱۷۲

۲-پیشنهادات ۱۷۴

منابع و مأخذ . ۱۸۰

سپاس

پرودگارا تو را سپاس

استاد محترم جناب آقای دکتر نقوی از اینکه قبول زحمت فرمودید و مرا در تهیه و تنظیم این مجموعه بعنوان استاد راهنما، راهنمایی و یاری نموده اید کمال تشکر را دارم.

استاد ارجمند جناب آقای دکتر مالمیر تقدیر و تشکر مرا بعنوان شاگرد خود پذیرا باشید از اینکه بی دریغانه و دلسوزانه موجبات جمع آوری و نگارش این پایان نامه را بعنوان استاد مشاور فراهم نموده اید کمال سپاس و تشکر را می نمایم.

همسر مهربانم لطف شما را هرگز فراموش نخواهم کرد از اینکه با تلاشهای مستمر خویش همواره به من روحیه میدادید و در لحظه لحظه ی تهیه این مجموعه پیوسته در کنار من بودید و مرا مورد لطف خویش قرار میدادید بسیار سپاسگزارم.

این پایان نامه تقدیم شما ان شاء اله توانسته باشم ذره ای از زحماتم را جبران نمایم.

مقدمه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *