۱-۴-۱- سنتز شیمیایی پلی­آلکیل­تیوفن­ها (PAThs)

۱۱ ۱-۴-۱-۱- سنتز با کاتالیزگرهای فلزی

۱۲ ۱-۴-۱-۲- سنتز با FeCl3

۱۲ ۱-۴-۲- سنتز الکتروشیمیایی

۱۴ ۱-۴-۳- انواع اتصالات مونومری

۱۵ ۱-۵- پلیمری­شدن امولسیونی

۱۸ ۱-۵-۱- تئوری

۲۰ ۱-۵-۲- فرایندها

۲۲ ۱-۵-۳- آغازگرها

۲۲ ۱-۵-۴- سورفکتانت‌ها

۲۲ ۱-۵-۵- انواع مختلف تکنیک­های امولسیونی

۲۳ ۱-۵-۵-۱- مینی­امولسیونی

۲۳ ۱-۵-۵-۲- میکروامولیسونی

۲۴ ۱-۵-۵-۳- امولیسون وارونه

۲۵ ۱-۶- نانوتکنولوژی

۲۶ ۱-۶-۱- نانوکامپوزیت­ها

۲۶ ۱-۶-۲- نانوکامپوزیت­های هسته- پوسته

۲۸ ۱-۷- نانوسیلیکا

۲۸ فصل دوم: مروری بر پژوهش­های انجام شده

۳۰ ۲-۱- پژوهش­های اخیر پیرامون نانوکامپوزیت­های پلی(۳-متیل­تیوفن)

۳۰ ۲-۲- پژوهش­های اخیر پیرامون نانوکامپوزیت­های پلیمرهای رسانا/SiO2

۳۵ ۲-۳- پژوهش‌های اخیر پیرامون به کاربردن تکنیک امولسیون­ وارونه برای سنتز پلیمرهای رسانا

۳۷ ۲-۴- هدف از پژوهش

۳۹ فصل سوم: مواد و روش­ها

۴۱ ۳-۱- مواد شیمیایی

۴۱ ۳-۲- دستگاهوری

۴۲ ۳-۳- سنتز نمونه­ شاهد: پلی(۳-متیل­تیوفن) خالص P3MTh /SDBS/TOL

۴۳ ۳-۴- سنتز نانوکامپوزیت­های پلی(۳-متیل­تیوفن)/ SiO2با سورفکتانت­های مختلف

۴۳ فصل چهارم: نتایج و بحث

۴۴ ۴-۱- بررسی نمونه شاهد: پلی(۳- متیل­تیوفن) خالص P3MTh/SDBS/TOL

۴۴ ۴-۲- بررسی نانوذره­ی سیلسیم­دی­اکسید

۴۷ ۴-۳- بررسی نانوکامپوزیتP3MTh/SiO2/SDBS/TOL

۴۸ ۴-۴- بررسی نانوکامپوزیت SPSS/TOL/P3MTh/SiO2

۵۲ ۴-۵- نتیجه ­گیری: مقایسه­ نتایج با یکدیگر

۵۶ فهرست منابع

۶۳ پیوست: واژه­نامه فارسی- انگلیسی

۷۱ چکیده انگلیسی

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *