۱-۱۰- تظاهرات پرخاشگری درسنین کودکی ۱۲

۱-۱۱- تفاوت جنسیت در پرخاشگری ۱۳

۱-۱۲- اهداف پرخاشگری در کودکان ۱۳

۱-۱۳- پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ۱۴

۱-۱۴- مشکلات کودکان پرخاشگر. ۱۶

۱-۱۵- عوامل پرخاشگری کودکان ۱۷

۱-۱۶- تشخیص‌های افتراقی ۲۲

۱-۱۷- درمان‌ پرخاشگری در کودکان ۲۲

۱-۱۸- مسائلی که والدین محترم باید جهت درمان کودک پرخاشگر خود رعایت نمایند: ۲۳

مروری بر مطالعات مشابه. ۲۸

فصل دوم: مواد و روش‌ها ۳۲

۲-۱- بیان مسأله. ۳۳

۲-۲- اهداف. ۳۴

۲-۲-۱- هدف کلی ۳۴

۲-۲-۲- اهداف ویژه ۳۴

۲-۳- فرضیه‌ها ۳۴

۲-۴- تعیین نوع و تعریف متغیرها ۳۵

۲-۵- نوع و روش مطالعه. ۳۵

۲-۶- حجم نمونه. ۳۶

۲-۷-جامعه مورد بررسی ۳۶

۲-۸- معیارهای ورود. ۳۶

۲-۹- معیارهای خروج ۳۶

۲-۱۰- روش جمع آوری داده ۳۶

۲-۱۱- مکان و زمان انجام مطالعه. ۳۷

۲-۱۲- روش اجرا ۳۷

۲-۱۳- روش تجزیه و تحلیل داده ۳۷

۲-۱۴- محدودیت و شرایط اجرایی ۳۷

فصل سوم: نتایج و یافته‌ها ۳۹

۳-۱- یافته‌ها ۴۰

۳-۲- جداول ۴۱

فصل چهارم: بحث ، نتیجه‌گیری ، پیشنهادات. ۵۷

۴-۱- بحث. ۵۸

۴-۲- نتیجه گیری ۶۶

۴-۳- پیشنهادات. ۶۷

۴-۴- محدودیت‌ها ۶۸

منابع ۶۹

ضمائم ۷۶

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول ۲-۱- متغیرها ۳۵

جدول ۳-۱- میانگین نمره کلی پرخاشگری برحسب جنس ۴۱

جدول ۳-۲- میانگین نمره کلی پرخاشگری برحسب سن ۴۲

جدول ۳-۳- میانگین نمره ابعاد پرخاشگری بر حسب جنس ۴۳

جدول ۳-۴- میانگین نمره ابعاد پرخاشگری بر حسب سن ۴۴

جدول ۳-۵- میانگین نمره ابعاد پرخاشگری بر حسب   وضعیت تمایل به تماشای خشونت در تلویزیون  ۴۵

جدول ۳-۶- میانگین نمره ابعاد پرخاشگری بر حسب وضعیت اشتغال مادر ۴۷

جدول ۳-۷- میانگین نمره ابعاد پرخاشگری بر حسب تمایل به خشونت در بازی‌های رایانه ای ۴۹

جدول ۳-۸- میانگین نمره ابعاد پرخاشگری بر حسب وضعیت والدین از نظرمرگ  یا طلاق ۵۱

جدول ۳-۹- میانگین نمره ابعاد پرخاشگری بر حسب مدت زمان تماشای تلویزیون ۵۲

جدول ۳-۱۰- میانگین نمره ابعاد پرخاشگری بر حسب مدت زمان بازی با رایانه. ۵۴

جدول ۳-۱۱- ضریب همبستگی پیرسن بین ابعاد مختلف پرخاشگری ۵۶

 

 

فصل اول: مقدمه و مروری بر مطالعات مشابه

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *