۹ محاسن روش اسانس­گیری همراه با امواج مایکروویو

۱۰ معایب روش اسانس­گیری همراه با امواج مایکروویو

۱۰ اسانس ­ها و خواص فیزیکی آنها

۱۱ کاربرد اسانس

۱۱ ترکیبات موجود در اسانس ­ها

۱۳ تفاوت اسانس ­ها با روغن­های معمولی

۱۴ استخراج اسانس از گیاهان

۱۵ آماده‌سازی اندام‌های گیاهی برای تقطیر

۱۶ تغییرات شیمیایی اسانس ­ها در جریان تقطیر

۱۶ نگهداری اسانس

۱۷ انواع روش­های استخراج

۱۸ تشخیص ترکیبات موجود در اسانس با بهره گرفتن از روش­های جداسازی

۲۰ ترکیبات شیمیایی اسانس ­ها

۲۱ بومادران

۲۳ عنوان

صفحه مشخصات گیاه

۲۴ تیمارهای مورد نیاز جهت برطرف کردن دوره خواب بذر

۲۵ واریته­های مختلف بومادران

۲۶ منشا بومادران

۲۶ محل رویش در ایران

۲۶ اقلیم مورد نیاز گیاه

۲۶ بافت خاک مناسب رشد گیاه

۲۷ ترکیبات شیمیایی

۲۷ اسانس بومادران

۲۷ اندام مورد استفاده

۲۷ خواص درمانی

۲۸ نکات احتیاطی

۲۸ فصل دوم

فرایند خشک کردن قبل از اسانس­گیری

۳۰ مروری بر تحقیقات انجام گرفته

۳۰ درمنه

۳۲ فلفل سیاه

۳۳ اسطخودوس

۳۳ نعناع

۳۴ مرزه

۳۴ مرزنگوش

۳۵ رزماری

۳۵ مرکبات

۳۶ مریم گلی

۳۶ برگ بو

۳۶ اکالیپتوس

۳۷ عنوان

صفحه گیاهان دیگر

۳۷ فصل سوم

مواد و وسایل مورد نیاز

۴۳ شناسایی و جمع­آوری گیاه بومادران

۴۳ خشک­کردن جهت اسانس­گیری

۴۳ تعیین درصد رطوبت گیاه

۴۴ استخراج به روش تقطیر با آب

۴۴ مشخصات دستگاه کلونجر

۴۴ روش کار با کلونجر

۴۵ استخراج با دستگاه مایکروویو

۴۵ مشخصات دستگاه مایکروویو

۴۶ روش کار با مایکروویو

۴۶ شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس بومادران

۴۷ مشخصات کروماتوگرافی گازی با طیف سنج­جرمی (GC/ MS)

۴۷ فصل چهارم

بررسی توان­های مختلف مایکروویو بر بازده اسانس دو گونه بومادران

۴۹ بررسی زمان­های مختلف مایکروویو بر بازده اسانس دو گونه بومادران

۵۰ بررسی ترکیبات شیمیایی شناسایی شده با دو روش کلونجر و مایکروویو در گونه Achillea santolina توسط دستگاه GC/MS

۵۱ بررسی ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در گونه Achillea millefolium توسط دستگاه GC/MS

۵۴ رابطه میان توان دستگاه و مواد خروجی در زمان یکسان (۱۵ دقیقه)

۵۷ رابطه میان زمان با مواد خروجی با قدرت ۷۰۰ وات در زمان­های متفاوت

۵۸ مقایسه توان با مهم­ترین ترکیبات تشکیل­دهنده اسانس Achillea santolina

۵۹ مقایسه توان با مهم­ترین ترکیبات تشکیل­دهنده اسانس Achillea millefolium

۵۹ مقایسه زمان با مهم­ترین ترکیبات تشکیل­دهنده اسانس Achillea santolina

۶۰ عنوان

صفحه مقایسه توان با مهم­ترین ترکیبات تشکیل­دهنده اسانس Achillea millefolium

۶۱ فصل پنجم

بررسی بازده اسانس در دو روش مایکروویو و کلونجر

۶۳ مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه بومادران در دو روش مایکروویو و کلونجر

۶۵ رابطه توان‌های متفاوت مایکروویو و مواد خروجی در زمان یکسان (۱۵ دقیقه)

۶۷ رابطه زمان­های متفاوت مایکروویو با مواد خروجی در قدرت یکسان (۷۰۰ وات)

۶۷ مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس در توان‌های مختلف مایکروویو

۶۷ مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس در توان‌های مختلف مایکروویو

۶۸ نتیجه گیری کلی

۶۹ پیشنهادات

۷۰ پیوست­ها

۷۱ منابع

۸۱

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *